مشاوره،طراحی،نظارت،اجرا

  موضوع: چیلر های جذبی و تراکمی     تهیه کننده:مرتضی سلیمانی   تابستان 90     فهرست     ------------------- - فصل اول -------------------- 1-       مقدمه 2-    تاريخچه چيلر ---------------------فصل دوم -------------------- 1-                مقدمه  چيلرتراكمي 2-             چيلر تراكمي 3-            اشنايي با عملكرد چيلرهاي تراكمي ----------------------فصل سوم --------------------- 1-              اشنايي با چيلرجذبي 2-      عملكرد چيلرهاي جذبي 3-    چیلر جذبی تک اثره 4-           چیلر جذبی دو اثره : 5-           چیلرهای آب گرم ضد کریستال: 6-            چگونگی عملکرد چیلرهای جذبی ضد کریستال: 7-  طریقه اسید شوئی 8-    قسمتهاي اصلي چيلرهاي جذبي (ليتيوم برومايد و آب) 9-    اجزا فنی رایج درچیلرهاي جذبی وتراكمي) 10-           (خواص محلول لیتیوم بروماید و آب) 11-          سيكل كاري در حالت سرمايش 12-        سيكل كاري در حالت گرمايش:   13-        سیکل کاری در حالت تامین آب گرم بهداشتی: 14-         مقایسه چیلرهای جذبی و تراکمی: 15-            شباهت های اصلی چیلر 16-            مهمترین مزایای چیلر های جذبی نسبت به چیلر های تراکمی 17-           تفاوتهاي اصلي چيلرهاي جذبي و تراكمي 18-           چیلرهای آب گرم ضد کریستال: 19-         نکات مهم --------------------فصل چهارم ---------------------- 1-   ميزان توليد گازهاي گلخانه اي و آلاينده ها 2-   تامين برق  سوخت و آب چیلر 3-  مقایسه اقتصادی سیستم های تولید برودت 4-              مقدار مصرف و هزینه کل مصارف سالانه آب، برق و گاز سیستم های        تولید برودت در گزینه های موردنظر به شرح جدول زیر خواهد بود ---------------------فصل پنجم --------------------- 1-     محاسبات بار سرمایشی با نرم افزار کریر 2-       نتیجه گیری: 3-   تصاویر متفاوتی ازانواع چیلر: 4-   ليست قيمت ها انواع مختلف چيلر   فهرست منابع         1- 1) مقدمه: امروزه به صراحت می توان گفت در اجرای یک پروژه دتاسیسات مکانیکی موفق،طراحی مناسب،محاسبات دقیق وانتخاب صحیح تجهیزات می تواند عامل مهمی برای به سرانجام رسیدن پروژه باشد. همانگونه که می دانید محاسبات دقیق در تاسیسات،به علت پیچیدگی ها وگستردگی فراوان جایگاه مخصوص به خود رادارد که در انجام آن می بایست از نکات علمی وتجربی مختلفی سود جست واز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود بهره برد.از نشانه های مهم پیشرفت فن آوری در دنیای کنونی ،استفاده از نرم افزارهای مختلف در عرصه های گوناگون علوم است. سختی ودشواری محاسبات و عملیاتهای پیچیده ریاضی همچنین جستجو در جداول ورسم نمودارها بر عهده ی نرم افزارهاست که با حداقل خطا،کاربران بتواننددر زمانی کمتر به نتایج ودستاوردهای بهتر دست یابند تادر ادامه، زمینه های تحقیق و توسعه فراهم آید.اما در کشور مابه علت نبود ضوابط قانونی مناسب ومقتضی، از این گونه تولیدات ، خصوصا در عرصه های فنی و طراحی بهره اندکی برده شده است که با      مقایسه آثار علمی مکتوب و مقالات گوناگون می توان به خلاء ناشی از آن پی برد، شاید وضع قوانین مناسب بتواند تاثیر قابل توجهی بر کمیت وکیفیت آثار بگذارد. نرم افزار حاضر با نام مه کیان در زمینه ی محاسبات بار حرارتی ساختمان وانتخاب تجهیزات مربوطه، طراحی وتدوین شده است وسعی براین بوده تا به نیاز متخصصین در این عرصه در حد امکان پاسخ داده شود البته در قسمت هایی راهنما،نقشه های اجرایی و روش نصب تجهیزات و متعلقات آن و همچنین نکات لازم،جهت استفاده کاربران تهیه گردیده که مطمئنا مورد توجه قرار خواهد گرفت.مسلما شرح این نرم افزار به صورت مفصل مجالی دیگر را می طلبد ولی آنچه که به اختصار می توان گفت به آن اشاره کرد عبارتست از: کاربری آسان،رعایت استانداردها و توجه مخصوص به فرهنگ بومی ،استفاده از زبان فارسی، چاپ دفاتر کامل محاسباتی ،انتخاب تجهیزات از بروشور،قدرت عملیاتی بالا در محاسبات و داشتن کد استاندارد فنی و آموزش از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور-همانطور که می دانیم بشر همواره به دنبال مهیا کردن شرایط آسایش و راحتی خود بوده است که در بحث تهویه مطبوع اقدام به استفاده از چیلرهاي جذبی می نماید. چیلر هاي جذبی از چهار قسمت اصلی به نام هاي اواپراتور و ابزوربر، ژنراتور و کندانسور تشکیل شده اند.در اواپراتور فرآیند تبخیر صورت می گیرد تا بدین ترتیب آب سیستم خنک کننده موجود در ساختمان که داخل کویل هاي اواپراتور قرار گرفته است خنک شود و به طرف سیستم هاي تهویه مطبوع ساختمان هدایت شود. درقسمت ابزوربر بخار آب به وجود آمده در اواپراتور به کمک لیتیوم بروماید جذب شده و براي ادامه سیکل به سمت ژنراتور حرکت داده می شود. در قسمت ژنراتور بخار آب جذب شده به کمک لیتیوم بروماید، پس از عبور دادن از روي کویل هاي آب گرم یا بخار از لیتیوم بروماید جدا می شود. این بخار آب جدا شده از لیتیوم بروماید به سمت کندانسور حرکت کرده و در آنجا تقطیر می شود. آب حاصل از تقطیر در کندانسور به سمت اواپراتور حرکت کرده و روي لوله هاي آب خنک کننده مورد استفاده در تجهیزات سرمایشی اسپري می گردد و به دلیل کم بودن فشار دراواپراتور این آب تبخیر می گردد و براي این عمل احتیاج به دریافت انرژي گرمایی داشته و از دماي آب داخل کویل هاي اواپراتور این گرما را تامین می کند که در این حالت سیکل مجددا تکرار می گردد. چیلرها براي دفع حرارت در ابزوربر و کندانسور احتیاج به برج هاي خنک کننده آب دارند که در مدار چیلرها قرار داده می شوند. در بحث استفاده از انرژي حرارتی در چیلرهاي جذبی می توانیم از منابع آب گرم، آب داغ، بخار و یا شعله مستقیم نام ببریم و همچنین می توانیم چیلرها را از لحاظ نوع سیکل به چهار دسته یک مرحله اي،دومرحله اي، سه مرحله اي و شعله مستقیم تقسیم بندي نماییم که در هر یک رابطه مستقیمی بین مراحل استفاده از انرژي و هزینه هاي راه اندازي اولیه، نگهداري و عمر مفید دستگاه وجود دارد. در منابع مختلف براي نام گذاري چیلرهاي مرحله اي از واژه اثر نیز استفاده می شود مانند یک اثره و دو اثره.چیلرهاي دو مرحله اي را نیز طبق مسیر جریان به سه دسته جریان موازي، جریان معکوس و جریان موازي معکوس تقسیم بندي می نمایند. از لحاظ نوع سیال مورد استفاده در چیلرها از آب به عنوان مبرد و از لیتیوم بروماید که نوعی نمک جاذب است به عنوان جاذب استفاده می کنند.   - چيلرهای جذبی از انرژی حرارتی برای ايجاد سرمايش استفاده  می كنند 2- 1) تاریخچه چیلر: تا پیش از قرن نوزدهم میلادی تبرید تنها به حمل ونقل یخ از مناطق سردسیر به مناطق گرم سیر و نگهداری آن در محفظه های مخصوص و یا زیر زمین و همچنین ساخت یخ در زیر زمین و نیز نگهداری برف فشرده در مکانهای مخصوص برای استفاده در فصول گرم سال محدود بود.در سال 1834 اولین ماشین تبرید دستی در انگلستان تحولی در صنعت تبرید به وجود آورد ،قبل از آن میشل فاراده در سال 1824 یک سلسله آزمایشات برای تبدیل بعضی گازهای پایدار به مایع انجام داد که مبنای کار ماشینهای جذبی قرار گرفت اگرچه فاراده در زمان خودش نتوانست از این آزمایشات برای تولید برودت بهره بگیرد ولی مقدمه ای شد برای آیندگان. در سال 1851 یک مخترع آمریکایی یک ماشین یخ ساز با مبرد هوا ساخت و در سال 1859 سیکل جذبی با استفاده از آمونیاک بعنوان ماده مبرد وآب به عنوان جاذب توسط فردیناندکاره مورد استفاده قرار گرفت این سیتم اولین بار در ایالات متحده آمریکا برای ساخت چیلر های جذبی استفاده شد .سپس در سال 1860 اولین ماشین اتر سولفوریک برای ایجاد برودت در صنایع نوشابه سازی در استرالیا ساخته شد بعد ها در سال 1880 اولین کارخانه یخ مصنوعی ساخته شد و این کارخانه اولین قدم در عمومی سازی صنعت تبرید بود. در سال 1890 تبرید تراکمی و جذبی رواج یافت البته در اوایل پیدایش تبرید تراکمی ،دستگاههای موجود حجیم وگران بودند و راندمان زیادی نداشتند و می بایست فردی متخصص از آنها نگهداری می نمود به همین دلیل تبرید مکانیکی صرفا به چند کاربرد بزرگ محدود می شد. یکی از دلایل عدم پیشرفت تبرید مکانیکی در دهه های اولیه استفاده از بخار برای چرخاندن کمپرسور بود ،با اختراع و پیشرفت موتودهای الکتریکی و همچنین تهیه مبرد های بی خطر تولیدات صنایع تبرید و تهویه مطبوع به نقطه اوج خود رسید و دستگاههای هواساز کوچک و یخچالها و فریزرهای خانگی به میزان قابل توجهی تولید گردید و هنوز هم تکامل و پیشرفت ادامه دارد.اساس کارکرد سیستم های تبرید جذبی در آزمایش میشل فاراده که در سال 1824 م صورت گرفت استوار می باشد.در آن زمان دانشمندان عقیده داشتندکه گازهایی مانند آمونیاک تنها به شکل بخار وجود دارند.فاراده آزمایشهایی را به منظور مایع ساختن آمونیاک انجام داد. او می دانست که بخار آمونیاک می تواند به مقدار زیاد جذب کلرید نقره شود،فاراده کلرید نقره را در دمای بالا در معرض بخار آمونیاک قرار داد.پس از جذب بخار آمونیاک توسط کلرید نقره،فاراده ماده حاصل را درون یک لوله آزمایش به شکل عدد 8 قرار داد سپس انتهای لوله را که حاوی کلرید نقره بود حرارت و در همان حال انتهای دیگر لوله را در یک ظرف آب سرد قرار داد. بخار آمونیاک تحت اثرحرارت داده شده از کلرید نقره جدا شده و در یک طرف دیگر لوله که درون آب سرد قرار داشت تقطیر شد.پس از این عمل فاراده لوله آزمایش را از ظرف آب و از نزدیکی شعله خارج کرد پس از مدت کوتاهی ،مایع آمونیاک در داخل لوله آزمایش به شدت شروع به جوشیدن کرد.سپس تمامی مایع در مدت کوتاهی تبخیر شده و مجددا جذب کلرید نقره شد.فاراده با لمس کردن لوله آزمایشی که آمونیاک در آن جوشیده بود متوجه شد که این لوله به مقدار زیادی سرد شده است.در واقع آمونیاک ضمن تغییر فاز از مایع به بخار گرمای محیط را جذب کرده و سبب ایجاد سرما شده بود در واقع این آزمایش نقطه آغازین پیدایش سیستمهای تبرید جذبی بود.    (فصل دوم )  (آشنایی با عملکرد چیلرهای تراکمی) 1-2) مقدمه چيلر تراكمي ( (Chiler چيلر يك مبدل حرارتي است كه آب سرد جرياني در كويل هواساز يا فن كويل راتهيه مي كند.چيلر ها از نظر سيستم تبر يدبه دو دسته تراكمي تبخيري و جذبي تقسيم مي شوند. این دستگاه هابه علت حجیم بودن و تولید سر و صدا معمولادرمحل خاصی ازساختمان بنام موتورخانه نصب می گردندودرانواع چیلرهای جذبی  سانتریفوژو تراکمی برحسب ظرفیت موردنیازطراحی وساخته می شوند.در فصل هاي گرم سال تامين سرمايش هر مجتمع مسكوني، تجاري، صنعتي و خدماتي از نيازهاي ضروري است و دستگاهاي گوناگوني جهت اين امرساخته شده وبكار مي روند يكي از اين نمونه تجهيزات، چيلر مي باشدكه كاربرد فراواني  دارد و به طور كلي به دو دسته تراكمي وجذبي تقسيم بندي مي شوند. چيلرهاي تراكمی از انرژی الكتريكی براي ايجاد سرمايش استفاده  می كنند. 2-2) چيلرهاي تراكمي: در اين نوع  خنك كننده كمپرسور انرژي خود را از الكترو موتوردريافت مي داردو گاز را متراكم مي كند.گاز فشرده شده در كندانسور به كمك آب يا هواي محيط خنك شده و به مايع تبديل مي شود اين مايع تحت فشار پس از گذشتن از شير انبساط يا لوله موئين وارد خنك كننده(Evaporator) مي گرددكه در فشار كمتري قرار دارد و باعث تبخير مايع مي شودومايع سرد كننده حرارت نهان تبخير خود را از محيط خنك كننده مي گيرد و باعث سرد شدن موادي مي شود كه با خنك كننده در تماس هستند. گاز ناشي از تبخير،به كمپرسور منتقل شده و همچنين چرخه تكرار مي شود. كمپرسور چيلرهاي تراكمي بيشتر در دو نوع رفت وبرگشتي و اسكرو مي باشد.چيلر هاي تراكمي نوع اسكرو،نسل جديد چيلرهاي تراكمي به حساب مي آيند و مزيت آنهادر وجود كمپرسورهاي مارپيچي است كه باعث زير باررفتن چيلر به صورت تدريجي و با توجه به ميزان برودت مورد نياز مي شود.راندمان بالاتر، كاهش جريان راه اندازي بسيار پايين تر( حدود نصف چيلرهاي تراكمي با كمپرسور رفت وبرگشتي ) و داشتن قطعات متحرك كمتر مزيت هاي چيلرهاي تراكمي با كمپرسور اسكرو نسبت به چيلرهاي تراكمي با كمپرسور رفت و برگشتي مي باشند. 3-2) آشنایی با عملکرد چیلرهای تراکمی : چيلر يك مبدل حرارتي است كه آب سرد جرياني در كويل هواساز يا فن كويل راتهيه مي كند.چيلر ها از نظر سيستم تبر يدبه دو دسته تراكمي تبخيري و جذبي این دستگاه هابه علت حجیم بودن و تولید سر و صدا معمولادرمحل خاصی ازساختمان بنام موتورخانه نصب میگردند و درانواع چیلرهای جذبی٬ سانتریفوژ وتراکمی برحسب ظرفیت موردنیازطراحی وساخته می شوند. تقسيم مي شوند در فصل هاي گرم سال تامين سرمايش هر مجتمع مسكوني، تجاري، صنعتي و خدماتي از نيازهاي ضروري است و دستگاهاي گوناگوني جهت اين امرساخته شده وبكار مي روند يكي از اين نمونه تجهيزات، چيلر مي باشد كه كاربرد فراواني دارد و به طور كلي به دو دسته تراكمي و جذبي تقسيم بندي مي شوند. چيلرهاي تراكمي:در اين نوع خنك كننده كمپرسور انرژي خود را از الكترو موتور دريافت مي داردو گاز را متراكم مي كند كه كاربرد فراواني دارد و به طور كلي به دو دسته تراكمي وجذبي تقسيم بندي مي شوند. چيلرهاي تراكمي: در اين نوع خنك كننده كمپرسور انرژي خود را از الكترو موتوردريافت مي دارد و گاز را متراكم مي كند. گاز فشرده شده در كندانسور به كمك آب يا هواي محيط خنك شده و به مايع تبديل مي شود اين مايع تحت فشار پس از گذشتن از شير انبساط يا لوله موئين وارد خنك كننده(Evaporator) مي گردد كه درفشار كمتري قرار دارد و باعث تبخير مايع مي شود ومايع سرد كننده حرارت نهان تبخير خود را از محيط خنك كننده مي گيرد و باعث سرد شدن موادي مي شود كه با خنك كننده در تماس هستند. گاز ناشي از تبخير، به كمپرسور منتقل شده و همچنين چرخه تكرار مي شود. كمپرسور چيلرهاي تراكمي بيشتر در دو نوع رفت و برگشتي و اسكرو مي باشد.چيلر هاي تراكمي نوع اسكرو،نسل جديد چيلرهاي تراكمي به حساب مي آيند و مزيت آنها در وجود كمپرسورهاي مارپيچي است كه باعث زير باررفتن چيلر به صورت تدريجي و با توجه به ميزان برودت مورد نياز مي شود. راندمان بالاتر، كاهش جريان راه اندازي بسيار پايين تر( حدود نصف چيلرهاي تراكمي با كمپرسور رفت وبرگشتي ) و داشتن قطعات متحرك كمتر مزيت هايچيلرهاي تراكمي با كمپرسور اسكرو نسبت به چيلرهاي تراكمي با كمپرسور رفت و برگشتي مي باشند.       ( فصل سوم ) 1-3) آشنایی با چیلر جذ بی: چیلرها از جمله تجهیزات بسیار مهم در سرمایش هستند که به طور کلی می توان آنها را به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم کرد. به طور کلی چیلرهای تراکمی از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی از انرژی حرارتی به عنوان منبع اصلی برای ایجاد سرمایش استفاده می کنند. فناوری تبرید جذبی روشی عالی برای تهویه مطبوع مرکزی در تأسیساتی است که ظرفیت دیگ اضافی داشته و می توانند بخار یا آب داغ مورد نیاز برای راه اندازی چیلر را تأمین نمایند. چیلر های جذبی ظرفیت بین 25 تا 1200 تن برودتی را براحتی تأمین می کنند. البته قابل ذکر است که برخی از تولید کنندگان ژاپنی موفق شده اند چیلرهای جذبی با ظرفیت معادل5000 تن نیز تولید کنند. در سیستمهای جذبی غالباً از آب به عنوان مبرد استفاده می شود. گرمای مورد نیاز برای کارکرد این چیلرها به طور مستقیم از گاز طبیعی یا گازوئیل تأمین می گردد. منابع غیر مستقیم گرما در چیلرهای جذبی عبارتند از آب داغ بخار پر فشار و کم فشار. بر این اساس تولید کنندگان مختلف در جهان سه نوع اصلی چیلر جذبی ارائه می نمایند که عبارتند از : شعله مستقیم ، بخار و آب داغ. در یک تقسیم بندی عمومی می توان چیلرهای جذبی را در دو دسته چیلرهای جذبی آب و آمونیاک و چیلرهای جذبی لیتیوم بروماید و آب طبقه بندی نمود . در واقع در هر سیکل تبرید جذبی یک سیال جاذب و یک سیال مبرد وجود دارد که تقسیم بندی فوق بر این مبنا انجام شده است. در سیستم آب و آمونیاک ، سیال مبرد آمونیاک وسیال جاذب آب است. در سیستم لیتیوم بروماید و آب ، سیال مبرد آب و سیال جاذب ، محلول لیتیوم بروماید است. اما بر حسب اجزای سیستم هم می توان تقسیم بندی های دیگری ارائه کرد مثلاً می توان سیکل های تبرید جذبی را به سیکل های تبرید یک اثره ، دو اثره و سه اثره طبقه بندی کرد. 2-3) عملکرد چیلرهای جذبی اساس كاركرد سيستم هاي تبريد جذبي در آزمايش ميشل فاراده كه در سال 1824 م صورت گرفت استوار مي باشد.در آن زمان دانشمندان عقيده داشتندكه گازهايي مانندآمونياك تنها به شكل بخار وجوددارند. فاراده آزمايشهايي رابه منظور مايع ساختن آمونياك انجام داد.او مي دانست كه بخار آمونياك مي تواند به مقدار زياد جذب كلريد نقره شود،فاراده كلريد نقره را در دماي بالا در معرض بخار آمونياك قرار داد.پس از جذب بخار آمونياك توسط كلريد نقره،فاراده ماده حاصل را درون يك لوله آزمايش بهشكل عدد 8 قرار داد سپس انتهاي لوله را كه حاوي كلريد نقره بود حرارت و در همان حال انتهاي ديگر لوله را در يك ظرف آب سرد قرار داد.. بخار آمونياك تحت اثرحرارت داده شده از كلريد نقره جدا شده و در يك طرف ديگر لوله كه درون آب سرد قرار داشت تقطير شد.پس از اين عمل فاراده لوله آزمايش را از ظرف آب و از نزديكي شعله خارج كرد پس از مدت كوتاهي،مايع آمونياك در داخل لوله آزمايش به شدت شروع به جوشيدن كرد. سپس تمامي مايع درمدت كوتاهي تبخير شده و مجددا جذب كلريد نقره شد.فاراده با لمس كردن لوله آزمايشي كه آمونياك در آن جوشيده بود متوجه شد كه اين لوله به مقدار زيادي سرد شده است.در واقع آمونياك ضمن تغيير فاز از مايع به بخار گرماي محيط را جذب كرده و سبب ايجاد سرما شده بود در واقع اين آزمايش نقطه آغازين پيدايش سيستمهاي تبريد جذبي بود. سيستم تبريد جذبي اولين بار در سال 1860 بوسيله فرديناند كاره فرانسوي اختراع شد بدين ترتيب كه اگر در سيستم تراكمي بخار،بجاي كمپرسور يك ژنراتور و يك جذب كننده و يك پمپ قرار دهيم نتيجه يك سيستم جذبي ساده خواهد شد(البته در شرايط خاص مي توان پمپ را نيز از سيكل حذف كرد). در چیلرهای جذبی مایع مبرد آب است برای آب گرمای نهان تبخیر در 100 درجه سانتیگراد برابر 525 کیلوکالری بر کیلوگرم است . دمای جوش آب را می توان پایین آورد اگر فشار در سطح  آب را پایین بیاوریم ، مثلا اگر فشار مطلق آب 0.5 اتمسفر صنعتی باشد ، دمای جوش 81 درجه سانتیگراد و در یکصدم اتمسفر، آب در 4.5 درجه سانتیگراد می جوشد . به عکس هر چه فشار بیشتر شود ، درجه حرارت جوش نیز زیادتر می شود، مثلا اگر فشار به 3.5 اتمسفر برسد، آب در 147 درجه سانتیگراد می جوشد . در چیلرهای جذبی مایع دیگری نیز به عنوان ابزور بر ( جذب کننده ) برای جذب بخارهای آب وجود دارد که بیشتر از محل لیتم برماید  برای این منظور استفاده می شود. زیرا این محلول دارای قدرت جذب بخار آب زیاد است و سمی و قابل انفجار نیست و همچنین ایجاد ترکیبات مضر نمی کند . برای درک بهتر کار این نوع چیلرها مراحل مختلف تشریح می شود :اگر دو ظرف داشته باشیم که در یکی آب و در دیگری محلول لیتم برماید باشد و فرض کنیم که هوا بوسیله پمپ خلاء هوا از این ظروف تخلیه شده باشد ، ظرفی که آب در آن است تبخیر کننده (اواپراتور) و ظرفی که در آن لیتم برماید است ابزوربر می رود و به وسیله محلول لیتم برماید جذب می شود.از طرفی در نتیجه ی تبخیر قسمتی از آب در اواپراتور ، درجه حرارت آب باقی مانده کاهش می یابد برای اینکه از سرمای حاصله در اواپراتور استفاده شود ، یک کویل که در آن جریان دارد.آب وارد کویل می شود و پس از طرف دیگر خارج می شود . آب سرد شده برای خنک کردن ساختمان موردنظر به کار می رود .حال برای بهتر کردن کیفیت کار وراندمان سیستم ، دو پمپ به شرح زیر اضافه می کنیم : پمپ مایع مبرد : این پمپ آب را روی کویل می ریزد و شدت تبخیر آب را زیاد می کند . پمپ ابزوربر : این پمپ محلول لیتیم بروماید را به صورت اسپری در ابزوربر می پاشد و در نتیجه قدرت جذب آنرا بالا می برد . اضافه کردن این دو پمپ ، راندمان سیستم را بالا می برد، اما دو اشکال اساسی باقی می ماند . یکی این که محلول لیتیم بروماید مرتبا بخار آب را جذب می کند و رقیق می شودو در نتیجه قدرت جذب کنندگی خود را از دست میدهد . برای رفع این مشکل، به سیستم یک ژنراتور و یک پمپ اضافه می کنیم و محلول لیتیم بروماید به ویسله این پمپ به ژنراتور می رود و به وسیله بخار حرارت داده می شود و در اثر حرارت، آبی را که جذب کرده است ، به صورت بخار خارج می شود و محلول مجددا غلیظ میشود و به ابزوربر بر می گردد .برای رفع مشکل دوم ، به سیستم اخیر یک کندانسور ( تقطیر کننده ) اضافه می کنیم تا بخار آبی که از ژنراتور خارج می شود به کندانسور برود و به مایع تبدیل شود و دوباره به اواپراتور بر گردد و در نتیجه یک مدار بسته تشکیل می شود.حال برای تکمیل سیستم و بالا بردن راندمان کار ، یک مبدل حرارتی بین ژنراتور و ابزوربر قرار می دهیم تا از یکطرف محلول رقیقی را که از ابزوربر به ژنراتور می رود، گرم کند و از طرف دیگر محلول غلیظی را که از ژنراتور به ابزوربر بر می گردد ، خنک کند . با توجه به این که هر چه درجه حرارت محلول لیتیم بروماید پایین تر باشد، می تواند آب بیشتری جذب کند، بنابراین برای خارج کردن گرمای حال از انحلال در ابزوربر و بالا بردن قدرت جذب لتیتیم برماید ، یک کویل در ابزوربر قرار می دهیم که داخل آن آب سرد ( از برج خنک کننده ) جریان یابد .در بعضی از مدل ها پمپ ابزوربر را حذف می کنند و جریان محلول در اثر اختلاف فشار انجام می گیرد. نکته قابل ذکر این است که محلول حاصل در ژنراتور، تحت نیروی جاذبه و اختلاف فشار، از مبدل حرارتی عبور می کند ( به وسیله محلول رقیق سرد می شود ) و به وسیله یک ادوکتور ( که نوعی مخلوط کن است ) با محلول رقیق مخلوط می شود محلول مخلوط را تشکیل میدهد و این مخلوط به افشانک های ابزوربر می رود.فشار مطلق کندانسور و ژنراتور تقریبا مساوی وبرابر یک دهم اتمسفر است که معمولا در یک پوسته قرار می گیرند و فشار اواپراتور و ابزوربر حدود یک صدم اتمسفر است و در یک پوسته قرار داده می شودبا توجه به فشار موجود در اواپراتور ، آب در 4.5 درجه سانتیگراد می جوشد و در نتیجه درجه حرارت آب سرد تا حدود 7 درجه سانتیگراد می رسد . 3-3)چیلر جذبی تک اثره دارای چهار بخش اصلی اواپراتور، آبزوربر ، ژنراتور،کندانسورلست. مایع مبرد(آب) در بخش اواپراتورکه محفظه ای کم فشار(0.4 اتمسفر)است با جذب حرارت از لوله های آب سیستم که تامین کننده آب تجهیزات تبادل حرارت(فن کویل هاو هواسازها) هستند ،تبخیر شده و سپس توسط ماده جاذب(لیتیوم بروماید) که در محفظه آبزوربر قرار دارد ،وارد این بخش میشود لیتیوم بروماید با جذب بخار آب اواپراتور رقیق میشود بنابراین برای تقلیظ و احیای قابلیت جذب مجدد،توسط پمپ مخصوصی از آبزوربر به ژنراتور فرستاده میشود.لیتیوم بروماید رقیق در مجاورت بخار،آب داغ یا آبگرم بار دیگر غلیظ شده و به آبزوربر بر میگردداز سوی دیگر بخار آب حاصل از حرارت دهی لیتیوم بروماید رقیق در ژنراتور به کندانسور میرود در کندانسور بخار حاصل از عمنلکرد ژنراتور در مجاورت آب ارسالی از سوی برج خنک کن تقطیر میشود وآ ب حاصل از آن وارد محفظه اواپراتور میشود و به این شکل  یک چرخه سرمایش جذبی کامل میشود و بار دیگر چرخه تکرار میشود چو.ن عملیات تقلیظ در یک مرحله صورت میگیرد این گونه چیلرها،چیلر جذبی تک اثره نامیده می شوند.       4-3) چیلر جذبی دو اثره : چيلر جذبي دو اثره در واقع از تلفيق دو چيلر جذبي يک اثره پديد مي آيد. بخش هاي اصلي يک چيلر جذبي دو اثره عبارتند از : اواپراتور ، جذب کننده ، ژنراتور فشار بالا ، ژنراتور فشار پايين ، کندانسور فشار بالا و کندانسور فشار پايين. اين سيکل تبريد در شکل (1) نشان داده شده است. اين شکل و شماره گذاري هاي مربوطه شبيه به شکل (21) از بخش (1-18) مرجع شماره 1 ترسيم شده است. اصول کار چيلر جذبي دو اثره عيناً شبيه چيلر جذبي يک اثره است و کليه موارد ذکر شده در مقاله چيلر يک اثره، در اين قسمت هم صادق است ، لذا از تکرار مباحث خود داري گرديده و به نکات مهم اشاره مي گردد.
توجه به نکات ذيل در ارتباط با اين سيکل تبريد جذبي ضروري است : الف - در مقاله حاضر چيلر جذبي دو اثره با جريان موازي بررسي مي گردد که نمودار آن در شکل (1) آمده است.ب- به طور کلي سيکل دو اثره در سه فشار کار مي کند که جذب کننده و اواپراتور در فشار پايين قرار داشته ، يک ژنراتور و کندانسور در فشار مياني و ژنراتور و کندانسور ديگر در فشار بالا مي باشند. ج - جاذب يعني محلول ليتيوم برومايد در حلقه 1-6-5-4-16-15-14-13-12-11-3-2-1 جريان دارد. در وضعيت 1 محلول ، رقيق و در وضعيت 14 محلول ، غليظ است و در کل سيکل دو غلظت مختلف براي محلول جاذب وجود دارد.د- مبرد يعني آب در شش مسير اصلي جريان دارد که عبارتند از : 1) مسير کندانسور 1 به اواپراتور که آب ، حالت مايع دارد (وضعيت هاي 8 و9).2) مسير اواپراتور به جذب کننده که آب ، حالت بخار دارد (وضعيت 10).3) مسير ژنراتور 1 به کندانسور 1 که آب حالت بخار دارد (وضعيت7).4) مسير ژنراتور 2 به کندانسور 2 که آب حالت بخار دارد (وضعيت17 ). 5) مسير کندانسور 2 به کندانسور 1 که آب حالت مايع دارد.6) در مسير جذب کننده به ژنراتورها و برگشت از آنها آب به صورت محلول با ليتيوم برومايد است.ه- مهمترين تفاوت چيلر دو اثره با چيلر يک اثره در نحوه تغليظ محلول ليتيوم برومايد است. در چيلر يک اثره عمل تغليظ در يک مرحله و در ژنراتور صورت مي گيرد در حالي که در چيلر دو اثره عمل تغليظ در دو مرحله صورت مي گيرد. مرحله اول توسط بخا ر در ژنراتور فشار بالا و مرحله دوم در ژنراتور فشار پايين و توسط بخار آب حاصل از محلول ليتيوم برومايد رقيق ژنراتور فشار بالا صورت مي گيرد. و- با توجه به بند (ه) چرخه محلول جاذب به صورت زير توضيح داده مي شود :محلول رقيـق پس از جذب کننده از طريق پمپ محلول به مبدل حرارتي 1 و سپس به ژنراتـور 1 انتقـال مي يابد. در آنجا بخشي از محلول رقيق به ژنراتور 2 رفته و چرخه معمولي را طي مي کند و بخش ديگري از محلول رقيق (وضعيت 3) با محلول غليظ بازگشته از ژنراتور 2 (وضعيت 16) مخلوط مي گردد. در اينجا مخلوط حاصل با بخار آب خروجي از ژنراتور 2 (وضعيت 17) تبادل گرما مي کند که در نتيجه آن مايع مبرد (آب) در وضعيت 18 ، بخار مبرد (آب) در وضعيت 7 و محلول غليظ شده در وضعيت 4 حاصل مي گردد. ساير موارد سيکل عيناً شبيه سيکل يک اثره خواهد بود. 5-3) چیلرهای آب گرم ضد کریستال: چیلرهای آب گرم ضدکریستال وسیله ای مناسب جهت استفاده درساختمانهای اداری و مسکونی با زیربنای متوسط اند ، که مایل به داشتن دستگاهی با راهبری ساده و بدون دردسر هستند ، برخی مزایای این چیلرها بطور خلاصه عبارتند از : الف) عدم بروز مشکل کریستالیزاسیون: کریستالیزاسیون یکی از معضلات اصلی سایر انواع چیلرهای جذبی میباشد لیکن در چیلرهای آب گرم ضد کریستال بدلیل تمهیدات انجام شده ، این مشکل اصولا وجود ندارد ، این مسئله از اهمیت بالائی برخوردار است زیرا در یک ساختمان مسکونی یا اداری با زیربنای متوسط تیم نگهداری تاسیسات ساختمان معمولا از توانائی فنی و علمی کافی برای غلبه برمشکلات ناشی از بروز پدیده کریستالیزاسیون برخوردار نبوده و لذا استفاده ازسایر انواع چیلر جذبی میتواند باعث اختلال پی درپی در سرمایش ساختمان در اثر مسائلی مانند تغییرات دمای هوا ، قطع و وصل برق ، تغییر بار ساختمان و عوامل دیگر شده و هزینه های گزافی را نیز به ساکنان تحمیل نماید . ب‌)  عدم وجود مشکل قطع برق:  قطع ناگهانی برق میتواند باعث بروز پدیده کریستالیزاسیون بدلیل عدم انجام فرآیند رقیق سازی گردد ، اما در این چیلرها بدلیل عدم نیاز به این فرآیند قطع ناگهانی برق هیچ مشکلی ایجاد نمی نماید ، این چیلرها نیازی به تعبیه برخی لوازم جنبی گرانقیمت از جمله ژنراتور برق اضطراری و ... ندارند . پ) عدم نیاز به شیر سه راهه در مسیر برج خنک کننده:  حساسیت زیاد چیلرهای جذبی به دمای آب برج خنک کننده باعث نیاز به استفاده از یک شیر سه راهه موتوری در مسیر آب برج خنک کننده می گردد ، در چیلرهای ضدکریستال به دلیل عدم وجود این حساسیت نیازی به نصب این وسیله گرانقیمت نیست . ت) استفاده از دیگ آب گرم موجود در ساختمان: این چیلرها از آب گرم تولید شده توسط دیگ آب گرم ساختمان برای تولید سرما استفاده می نمایند ، از آنجا که وجود این دیگ برای گرمایش فصل زمستان ضروریست نیازی به سرمایه گذاری اضافی در این زمینه نمی باشد . ث) عدم نیاز به تاسیسات گرانقیمت و پرهزینه بخار:  با توجه به استفاده این چیلرها از آب گرم ، نیازی به تعبیه سیستمهای بخار (مورد نیاز در چیلرهای جذبی تک اثره) که نگهداری آنها مشکل و پرهزینه است نمی باشد . ج) نگهداری و راهبری بسیار ساده:  نگهداری و راهبری ساده این چیلرها از مزایای مهم آنهاست ، زیرا نیازی به حضور اوپراتور متخصص در زمینه چیلر جذبی وجود ندارد و اوپراتور موتورخانه با یک آموزش چند ساعته میتواند از عهده نگهداری این دستگاه برآید . چ) قابلیت اعتماد بالا: با توجه به آنچه که ذکر شد ، این چیلرها از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار بوده و میتوانند سرمایش راحت و بدون دردسری را تامین نمایند . ه) مزایای اقتصادی:  این چیلرها از نظر هزینه اولیه سیستم های جنبی و همچنین هزینه های جاری به صرفه تر از انواع مشابه هستند . 6-3)چگونگی عملکرد چیلرهای جذبی ضد کریستال: چیلرهای جذبی ضد کریستال بل ساختار خاص خود قابلیت کار با غلظت پائین لیتیوم بروماید ( 58% بجای %64 در سایر انواع ) را دارا می باشند که این مهم باعث عدم بروز پدیده کریستال در این چیلرها میگردد. برای درک بهتر موضوع ، بررسی منحنی Duhring Diagram میتواند مفید واقع شود . محور افقی این منحنی دما و محور عمودی فشار است ، خطوط مایل غلظت های مختلف و خط پررنگ خط کریستالیزاسیون است ، مسیر پررنگ در این منحنی مربوط به انواع معمولی چیلر جذبی میباشد . غلظت بالا در این چیلرها 64 % است لذا با پائین آمدن دمای خروجی مبدل حرارتی هنگامی که این دما به 98 درجه فارنهایت ( معادل 37 درجه سلسیوس) برسد منحنی خط کریستالیزاسیون را قطع کرده و پدیده کریستال واقع میگردد ، این شرایط میتواند به دفعات در زمان کار چیلر جذبی اتفاق بیافتد ( بدلیل تغییر بار ، تغییر دمای برج و آب گرم ). اما مسیر کم رنگ در این منحنی مربوط به چیلرهای ضد کریستال است . همانگونه که از منحنی پیداست برای اینکه کریستالیزاسیون اتفاق بیفتد باید دمای خروج مبدل به کمتر از 40 درجه فارنهایت (معادل 5 درجه سلسیوس) برسد که این امر غیر ممکن است زیرا دمای مبدل حتی در بدترین شرایط همواره بیش از 20 درجه سلسیوس میباشد . لذا همانگونه که سابقه کارکرد چندین ساله تعداد زیادی از چیلرهای فروخته شده نشان میدهد تا کنون حتی یک مورد کریستال در این چیلرها گزارش نشده است . 7-3) طریقه اسید شوئی 1- فقط بایستی ابزوربر و کندانسور را اسید شویی کرد 2- بایستی از اسید دی اکسی کلر 10یا 33 درصد جهت شتشو استفاده کرد.برای یک چیلر 100تن معمولا" 100 لیتر اسید لازم است. 3- ابتدا ورودی پمپ را به ابزوربر وصل می کنیم و برگشت آن را از کندانسور بر می گردانیم . 4- بایستی شیرهای ابزوربررا ببندبم یا با فلنچ کور آنها را کور کنیم و همچنین اواپراتور. 5- معمولا" روی لوله ورودی ابزربر یک بوشن درپوش جوش داده اند که ما باید اسید را از آنجا تزریق کنیم و روی لوله کندانسور هم همین کار را انجام داده اند جهت برگشت اسید. 6- شکل زیر طریقه اسید شویی و چگونگی ظرف آن را توضیح داده است.     توليد كنندگان مختلف در جهان سه نوع مختلف چيلر جذبي توليد مي نمايند كه عبارتند از:   1-شعله مستقيم                  2- بخار                  3-آب داغ     8-3) قسمتهاي اصلي چيلرهاي جذبي (ليتيوم برومايد و آب) n       ژنراتور           n       جذب كننده n       اواپراتور n       كندانسور   9-3) اجزا فنی رایج درچیلرهاي جذبی وتراكمي)  (Aاواپراتور:  اواپراتور معمولاً در پوسته پایین چیلرهای جذبی قرار می گیرد. مایع مبرد در اواپراتور به لحاظ فشار پایین محفظه (خلأ نسبی) تبخیر شده و باعث کاهش درجه حرارت آب سرد تهویه درون لوله های اواپراتور می گردد. اواپراتور تشکیل شده است از یک پوسته و لوله هاي مسی فین دار طبق استاندارد 3300مصرف شده در کویل هاي هواساز یا فن کویل که در حال چرخش می باشند از یک قسمت وارد این کویل ها می شوند و در خروجی کویل با پایین آمدن دمایشان مجدد به سوي تجهیزات خنک کننده حرکت می کنند. در اواپراتور آب مقطر که اصطلاحاً مبرد نامیده می شود توسط لوله متصل شده از کندانسور وارد اواپراتور می شود و مقداري از این مبرد به سمت نازل هاي روي کویل هاي اواپراتور هدایت شده و بقیه در پوسته اواپراتور تخلیه می شود. (دلیل این امر عدم فشار مناسب براي اسپري شدن مبرد بدون وجود محرك که همانا پمپ می باشد) است. سپس مبرد جمع شده در کف اواپراتور به وسیله پمپ مبرد به حرکت درآمده به درون نازل هایی که روي لوله هاي اواپراتور تعبیه شده است هدایت می شود و با اسپري شدن مبرد به دلیل وجود خلع و بحث ترمودینامیکی که توضیح داده شده مبرد میل به تبخیر پیدا کرده و براي این عمل گرماي نهان تبخیر را از بدنه لوله هاي مسی اواپراتور که درونشان آب تجهیزات خنک کننده (هواساز، فن کویل و...) جریان دارد به دست می آورد و این عملیات در طول انجام عملکرد دستگاه براي تولید تبرید به طور منظم تکرار می شود.  (Bژنراتور:  ژنراتور معمولاً در محفظه بالایی چیلرهای جذبی قرار داشته و وظیفه تغلیظ محلول لیتیوم بروماید رقیق و جدا سازی آب مبرد را بر عهده دارد. در آبزربر یا جاذب محلول رقیق شده توسط پمپ محلول پس از گذشتن از مبدل حرارتی به ژنراتور منتقل می گردد . این محلول بر روی سطوح لوله های ژنراتور جریان یافته و گرم می شود در نتیجه بخشی از مبرد تبخیر گردیده و از محلول رقیق جدا می گردد . و غلظت محلول رقیق افزایش یافته و به محلول غلیظ تبدیل می گردد حجم بخار تایید شده در ژنراتور بسته به میزان بار سرمایی مورد نیاز کنترل می گردد .    ( Cآبزوربر: محل واسطه بر روی لوله های ابزوربر از طریق نازلهای ویژه ای پاشیده میشود و بخار مبرد آب مقطر را که در اواپراتور ایجاد گردیده به طور دائم جذب مینماید. در این صورت ایجاد بخار و افزایش آن باعث افزایش فشار و شکستن وکیوم نخواهد شد بین ترتیب محلول غلظت متوسط لیتیوم بروماید ورودی  به آبزوربر رقیق تر شده و در ته مخزن پایینی جمع میگردد و توسط آب سرد برج که در داخل لوله های آبزربر جریان دارد به خارج از چیلر منتقل میگردد  (Cجذب کننده : جذب کننده معمولاً در پوسته پایینی چیلرهای جذبی قرار داشته و وظیفه جذب بخار مبرد تولید شده در محفظه اواپراتور را بر عهده دارد.   (Dکندانسور: کندانسور معمولاً در پوسته های بالایی چیلرهای جذبی واقع شده است و وظیفه تقطیر مبرد تبخیر شده توسط ژنراتور را بر عهده دارد. بخار مبرد در برخورد با لوله های حاصل از آب برج ، تقطیر شده و به تشتک اواپراتور سرریز می شود. بخار مبرد تولید شده در ژنراتور از روی سطوح لوله های کندانسور عبور کرده و تقطیر می گردد و گرمای ناشی از عمل تقطیر که معادلkj/kg  2392.82می باشد را به آب مقطر ایجاد شده در داخل سینی واقع در زیر کندانسور جمع آوری و به اواپراتور باز می گردد.    (Eمحلول جاذب:  این محلول در سیکل های پروژه حاضر محلول لیتیوم بروماید و آب است. انالیزلیتیوبرو ماید در نقاط مختلف سیکل یک چیلر جذبی  (Fمایع مبرد: مایع مبرد در چیلرهای جذبی پروژه حاضر آب خالص (آب مقطر) می باشد که به جهت فشار پایین محفظه اواپراتور در اثر تبخیر خاصیت خنک کنندگی خواهد داشت.  (Gکریستالیزه شدن : محلول لیتیوم بروماید در غلظت معمولی به صورت مایع است ، ولی چنانچه تغلیظ اولیه بیش از حد ادامه یابد حجم بلورهای ریزی که در آن تشکیل می شوند ، بزرگتر شده و ممکن است باعث مسدود شدن کامل مسیر عبور محلول شود. به این پدیده کریستالیزه شدن گویند.  دو عامل اصلی در چيلرهای جذبی كه سبب كريستاله شدن ليتيوم برومايد می گردد. الف) درجه حرارت پايين آب برج خنك كن ب ) اختلال در سيستم تبخير مبرد آب معطر   ----- علائم کریستال: 1- دمای اواپراتور بالا میرود. 2- سطح محلول در شیشه آبنما درا بزوربر کاهش می یابد. 2-ورودی پمپ سلوشن خالی می ماند و ایجاد صدا می کند.   ----رفع کریستال: 1- هرگز در هنگام کریستال وکیوم نکنید .   2- سنسورهای کنترل کننده آب سرد و سنسور درجه حرارت کم مایع مبرد را از غلاف بایستی خارج کرد . 3- پمپ آب کندانسور و فن برج را خاموش کنید.   4- فلکه رفت و برگشت برج را می بندیم. 5- فلو سویچ برج را جامپر می کنیم. 6- دمای بدنه چیلر به دمای لوله سر ریز برسد.   7- پمپ آب سرد و پمپ سلوشن در حال کار باشند . (رفیژراندو سلوشن به صورت دستی) 8- شیر مایع مبرد (آب) را باز کنید (کلید4اس) 20-        بعد از رفع کریستال ، دستگاه بایستی به مدت 12 ساعت یا حتی بیشتر خاموش باشد.( 24 ساعت باشد بهتر است).          (Hضریب عملکرد : پارامتر ضریب عملکرد در دستگاههای برودتی از جمله چیلرهای جذبی شاخصی از بازدهی دستگاه می باشد. مقادیر بالاتر این پرامتر نشان دهنده مصرف بهینه انرژی حرارتی می باشد.  (i کمپرسور ها مهمترین قسمت یک سیستم تبرید کمپرسورهای آن می باشد و عمل آن ایجاد اختلاف فشار و در نتیجه حرکت مایع مبرد در سیستم میباشد.کمپرسور در قسمت مکش یعنی مدار خروجی گاز از اواپراتور تولید فشار پایین و در قسمت رانش یا خروجی گاز تا تغذیه مایع به اواپراتور  تولید فشار بالا میکند.  (Jشیر انبساطexpansion valve قسمت سوم سیستم تبرید بعد از کندانسور شیر انبساط میباشد که عمل قرار گرفتن این شیر قبل از اواپراتور میباشد.و این وسیله فشار زیاد  مایع خروجی از کندانسور را تقلیل داده و مناسب عملکرد اواپراتور میسازد.  (Kسرویس والو: سرویس والو یا شیر سرویس بعد از کندانسور و در ابتدای لوله مایع قرار دارد و در زمانیکه احتیاج به بستن مدار برای کنظورهای مختلف مثل تعمیر و سرویس کردن فیلتر درایر یا شیر مغناطیسی و یا جمع کردن مایع مبرد در کندانسور و یا علتای دیگر باشد می تون با بستن این شیر حرکت مایع مبرد را متوقف کرد و قطعه مورد نظر را تعمیر و یا تعویض کرد.جنس بدنه شیر سرویس ولو از برمج کش کاری شده همراه با ساقه هی فولادی زنگ نزن که در غلاف اببندی شده دارای حرکت می باشد .  (Lچارجینگ والو: این شیر جهت تغذیه و شارژ مبرد به داخل سیستم چیلر استفاده می شود و بدنه آن از جنس برنج چکش خداری شده است دسته سوپاپ آن بصورت چهار گوش و آچار خور تهیه گردیده است چارجینگ والو اغلب در اندازه 4/1 ساخته می شود و بوسیله بوش آهنی به بدنه لوله حامل مایع وصل می شود.  (Mفیلتر درایرfilter dryer: فیلتر درایر از دو قسمت فیلتر و درایر به معنی خشک  کن تشکیل شده است.در زمان ساخت چیلر و یا راه اندازی ابتدایی ویا بعدا ممکن است مقداری پلیسه ویا براده ویا کثافت در داخل سیستم وجود داشته باشد که این ضایعات بوسیله فیلتر متوقف میشود و اجازه پیدا نمی کنند که در داخل سیستم گردش کنند واحیانا به کمپرسور ویا قطعات دیگر چیلر خسارت وارد کنند.ساختمان چیلر از یک ورق مشبک فلزی نازک که آنرا بشکل مخروط ناقص نورد میکنند و سپس توری نازک برنزی یا برنجی را روی آن میکشند و ته آنرابوسیله یک بوش مسی بسته ولحیم میکنند. فیلتر در داخل مغزی خشک کن قرار میگیرد و مجموعا در پوسته فیلتر درایر در سر راه مایع مبرد نصب میشود. درایر یا خشک کننده قسمت دیگر فیلتر درایر میباشد که ماده جذب رطوبتی میابشد که در مسیر گاز مبرد قرار داده میشود تا رطوبت موجود درمبرد را جذب کند و بیشتر در چیلرهایی که با ماده مبرد فریون22کار میکنند مورد استفاده قرار میگیرند. باید توجه داشت که در دستگاههایی که از مایع خشک کن استفاده میشود از خشک کن جامد اکیدا استفاده نشود.زیرا دوباره رطوبت در سیستم باقی میماند و به گردش در مسیر ادامه میدهد.در چیلرها بیشتر از سیلیکاژل جامد که به صورت سنگ مشبک میباشد اشتفاد میکنندکه  در بازار به نامهای مغزی خشک کن یا سنگ درایر معروف است.باید توجه داشت سیلیکاژن مصرفی از نوعی نباشد که بعد از مصرف به صورت پودر در بیاید.علاوه بر سیلیکاژن میتوان از آلومینای احیا شده که جاذب رطوبت ویا انیدریدسولفات استفاده کرد.    (Nسلونوییدوالو: در مدار چیلر سلونویید والو یا شیر مغناطیسی سر راه مایع مبرد قبل از اواپراتور وکار میگارند.این شیر بوسیله بق مسیر مایع مبرد را باز وبسته میکند.زمانیکه برق چیلر قطع میشود شیر بسته میشود و جریان مایع مبردمتوقف میگردد.همچنین در موقع خاموش کردنچیلر دروحله اولبرق سلونویید والو قطع میشودوعمل پمپدان کردن خودبه خود انجام میشود.شیر مغنا طیسی شامل یک سیم پیچ (کویل)میباشد که دو سر سیم آن به فاز ونول وصل میشود وبا برقراری برق حوزه مغناطیسی  ودر نتیجه خاصیت آهنربایی ایجاد میکند. درون سوراخ کویل میله lتصال به سوپاپ سوزنی ویا متصل به دیافراگم ارتجاعی بوسیله فنر قرار داردکه در زمان مغناطیس شدن بطرف بالا حرکت کرده و راه ورود مایع مبرد باز میشود و زمانیکه جریان برق قطع شود نیروی فنر سوپاپ سوزنی یادیافراگم را به جای خود بر میگرداند و راه خروج گاز را مسدود میکند.  (Oسایت گلاس:  جهت تشخیص مقدار ماده مبرد دستگاه از یک شیشه رویت که در مسیر مبرد نصب میشود استفاده میکنندچنانچه مقدار ماده مبرد کم باشد در مایع حبابهایی دیده میشود ککه باا اضافه کردن گاز به سیستم این حبابها از بین میرود.بعضی از سایت گلاسها مجهز به رطوبت سنج میباشد که رطوبت درون سیستم را با تغییر رنگ دادن نشان میدهد.  (Pکنترلهای کمپرسور: تجهیزات دیگری در مدارهای چیلر جهت کنترل فشار رانش ومکش و روغن در نظر میگیرند که مهمترین آنها به شرح ذیل می باشند: a-کنترل فشار روغن : این کنترل جهت ایمنی موتور از لحاظ روغنکاری مورد استفاده قرار می گیرد و چنانچه فشار روغن در حد خطرناکی پایین بیاید.بطور اتوماتیک مدار برق کمپرسور قطع میشود.بعضی از کنترلهای روغن قابل تنظیم وبعضی دیگر فقط برای فشار معینی طراحی گردیده اند. b-کنترل فشار رانش و مکش کمپرسورHIGH-AND-LOW-PRESSURE : این کنترل جهت قطع کردن برق کمپرسور در فشارهای بالاتر از حد نرمال و فشارهای پایینتر از حد نرمال بکار میرود . تابلو برق چیلر چنان طراحی میشود که فاز بویین کنتاکتور از مسیر این کنترل میگذرد و با وصل ویا قطع بودن کنترل نامبرده برق بویین کنتاکتور و در نتیجه برق چیلر وصل و یا قطع میشود. در کمپرسور ممکن است بعلت های مختلفی از قبیل گرفتگی لوله های مبرد،بسته بودن شیرهای آب کندانسور یا گچ گرفتگی لوله های کندانسور و یا از کار افتادن برج  خنک کن و یا علتهای دیگر فشار کمپرسور به حد خطرناکی  بالا رود و یاممکن است به علتهای مختلفی مثل کم بودن گاز مبرد یا سرد بودن بیش از حد آب کندانسور فشار کمپرسور بیش از اندازه پایین بیاید جهت جلوگیری از این اشکال از کنترلهای لوپرشر(کنترل فشار بالا و پایین)استفاده میکنند.در بعضی از چیلرها کنترل فشار بالا و پایین بطور جداگانه و در بعضی توامآ با هم روی چیلرها نصب میشود.    (Qترموستات: جهت کنترل درجه حرارت آب ورودی اواپراتور از کنترل کننده بنام ترموستات استفاده میکند.مدار برق چیلر از ترموستات میگذرد و زمانی که درجه حرارت آب به حد تنظیم شده برسد ترموستات از طریق کنتاکتور فرمان میدهد و برق چیلر قطع میشود وکمپرسور خاموش میشود. در چیلرهای آبی اغلب ترموستات را روی 54 درجه فارنهایت تنظیم میکند و زمانی که آب برگشت به اواپراتور به 54 درجه فارنهایت رسید چیلر خاموش میشود و در بالای این درجه حرارت چیلر دوباره روشن میشود.    (Rکنترل ضد یخ یا آنتی فریزANTI-FREEZE وسیله ای است که جهت جلوگیری از یخ زدن آب اواپراتور در دمای پایین مورد استفاده قرار میگیرد.ساختمانآنتی فریز عینا ترموستات میباشد و فقط اختلاف در درجه بندی آن میباشد.معمولا درجه بندی آنتی فریز بین C25تا-5 میباشد. در چیلرها،اغلب آنتی فریز را روی درجه 2 تا 4 سانتیگراد تنظیم میکنند و زمانی که دمای آب اواپراتوربه 2 درجه برسد، آنتی فریز مدار برق کمپرسور را قطع میکند و از کاهش بیشتر دما و یخ زدگی در اواپراتور جلوگیری میکند،محل نصب بالب آنتی فریز(حباب حساس)در قسمت خروج آب اواپراتور زیر پوسته کندانسور میباشد. عواملی که باعث  پایین آمدن دمای آب اواپراتور میباشد عبارتند از کار نکردن پمپ سیرکولاتور آب چیلر،خراب شدن ترموستات،بسته بودن شیرهای ورودی آب اواپراتور و یا گرفتگی لوله های آب میباشد.  (Sشیر اطمینان RELIEF-VALVE این شیر که در روی پوسته کندانسور نصب میشود جهت آزاد کردن فشار در حد خطرناک بکار میرود.در چیلر ها اغلب از شیرهای اطمینان 300 پاند بر اینچ مربع استفاده میگردد.باید توجه داشت که فشار بالای چیلر از فشار آزاد کردن شیر اطمینان پایینتر باشد.  (Tهیتر محفظه کارتر روغن CRANKCASE-HEATER چنانچه روغن در دمای پایین قرار گیرد،سفت شده و ویسکوزیته آن بالا میرود ونمیتواند براحتی تمام قسمتهای کمپرسور را خنک و روغنکاری کند،جهت جلوگیری از این امر یک المنت حرارتی برقی بشکل میله درون بدنه کارتر جاسازی میکنند که وقتی برق اصلی چیلر وصل شود (قبل از راه اندازی چیلر) هیتر شروع به گرم کردن محفظه کارتر میکند و بعد از مدت زمانی که روغن درون محفظه کارتر به اندازه کافی شل و رقیق شده چیلر را راه اندازی میکنند.        (3-10(خواص محلول لیتیوم بروماید و آب) لیتیوم بروماید یک نمک جامد کریستالی است که هر گاه غلظت آن در آب به حدود 30 تا 40 درصد برسد به حالت محلول در می آید. با توجه به اهمیت این ماده در چیلرهای جذبی مراکز تحقیقاتی دنیا جداول و منحنی های مختلفی برای خواص آن ارائه نموده اند. در هندبوک های ASHRAE پنج منحنی برای این ماده درج شده است که عناوین آنها عبارت است از: الف- منحنی فشار- دما- غلظت (P-T-X) ب-   منحنی آنتالپی - غلظت - دما (h-X-T) ج- منحنی های وزن مخصوص - غلظت ، ویسکوزیته - دما ، گرمای ویژه - غلظت در ارتباط با منحنی های فوق الذکر توجه به نکات زیر ضروری است : الف- در منحنی P-T-X محدوده دما از 40 تا 350 درجه فارنهایت در نظر گرفته شده است. غلظت لیتیوم بروماید نیز در محدوده 40 تا 70 درصد است. زیر منحنی 70% غلظت محدوده کریستالیزاسیون می باشد. محدوده کاری چیلرهای جذبی غلظت های حدود 55 تا 70 درصد است. برای محاسبه خواص این منحنی ها فرمول هایی ارائه شده است که در برنامه های رایانه ای از این فرمول ها استفاده می گردد. لذا محدودیت های اعمال شده فوق باید در شبیه سازی سیکل های تبرید مد نظر باشند. ب- گرمای ویژه محلول در محدوده غلظت های 55 تا 65 درصد بین 05/2 تا 8/1 بر حسب/(kg.K) kJ است. د- منحنی های(h-X-T) دیگری نیز توسط مراکز تحقیقاتی ارائه شده است. که به دلیل متفاوت بودن مبانی کار ، ممکن است از نظر ظاهری با منحنی های  ارائه شده در هندبوک ASHRAE فرق داشته باشند. ( سيكل چيلر جذبي )   11-3) سيكل كاري در حالت سرمايش    محلول رقیق لیتیوم بروماید توسط پمپ محلول بعد از گذشتن از مبدلهای  حرارتی وارد ژنراتور  درجه حرارت بالا می شود و توسط حرارت ناشی از احتراق در داخل کوره و لوله های خروجی دود که حداکثر تا 140c نیز میرسد بجوش می آید و بخشی از آب خود را به صورت بخار از دست میدهد.بخار حاصله بعد از عبور از جدا کننده ها وارد  لوله های ژنراتور فشار ضغیف  می گردد و با از دست دادن گرما وبه جوش آوردن محلول رقیق در ژنراتور دمای پائین، کندانس شده واز ژنراتور خارج میگردد و وارد  محفظه کندانسور میگردد که بعد از سرد شدن و کندانسه شدن با آب کندانس حاصل از ژنراتور فشار ضعیف مجموعا به عنوان مبرد از سینی کندانسور وارد اواپراتور واقع در محفظه مخزن فشار ضعیف 4mmhgمیشود. در اواپراتور،مبرد (اب مقطر) توسط پمپ و نازلهای روی لوله های فین دار مسی که در داخل آن آب سیستم سرمایشی (چیلدواتر)  جریان دارد پاشیده میشود،که به علت پائین بودن فشار در اواپراتور از حالت مایع به بخار تغییر فاز خواهد داد ودر این پروسه گرمائی تبخیر مورد نیاز را  از سیال داخل لوله های اواپراتور دریافت میشود که نهایتا سبب کاهش دمای آب چیلد به 7c  میشود . از سوی دیگر محلول غلیظ تولیدی در ژنراتور دمای بالا بعد از گذشتن از مبدل درجه حرارت بالا  با محلول غلیظ خروجی از ژنراتور دمای پائین مخلوط شده و بعد از گذشتن از مبدل درجه حرارت پائین توسط پمپ آبزربر وارد آبزربز میگردد  و بخار حاصل از تبخیر مبرد ،در اواپراتور را جذب میکند. محلول رقیق حاصله مجددا از طریق پمپ  محلول و مبدلهای یاد شده به ژنراتور درجه حرارت پائین و درجه حرارت بالا باز میگردد و سیکل کار به شرح فوق تکرار میگردد.     12-3 ) سيكل كاري در حالت گرمايش:   در حالت گرمایش فقط ژنراتور درجه حرارت بالا در مدار بوده و بقیه سیستمها از قبیل ژنراتور درجه حرارت پائین، آبزربر،کندانسور عملکردی ندارد.محلول در ژنراتور درجه حرارت بالا گرم شده به جوش می آید وبخار تولید می کند.بخار تولیدی وارد فضای اواپراتور شده و آب جاری  در آن را گرم میکند و بخار به مایع تبدیل میشود مایع تولید شده با محلول رقیق خروجی از آبزربر  مخلوط شده و به سوی ژنراتور درجه حرارت بالا  جاری می شود و این سیکل بصورت پیوسته ادامه می بابد .در ضمن گرمایش،ژنراتور درجه حرارت بالا به صورت یک دیگ که تحت خلاء کار میکند عمل میکند در صورتی که درجه آب گرم خروجی برابرc 65 میباشد فشار ژنراتور بالا برابر حدودmmHgA 40  و درجه حرارت محلولc 110و درجه حرارت دود خروجی حدودc 160خواهد بود .در حالت گرمایش درجه حرارت اب گرم را حداکثر میتوان بهc 95رساند.       13-3) سیکل کاری در حالت تامین آب گرم بهداشتی: در حالتی که گرمایش و سرمایش مورد نیاز نباشد، دستگاه می تواند تنها آب گرم مصرفی مورد نیاز وسایل بهداشتی ساختمان را تامین کند در این حالت فقط ژنراتور درجه حرارت بالا در حال کار خواهد بود. شناسائی قطعات چیلر جذبی شعله مستقیم: 1-خروجی بخار از ژنراور دمای بالا 2-ژنراتور دمای پائین 3-شیر ایزوله بخار-زمستانی تابستانی 4-مخزن اواپراتور وابزوربر 5-تابلوی کنتترل شعله 6-مبدل دمای پائین 7-دریچه تنظیم فلوی خروجی دود 8-مبدل اب گرم مصرفی 9-ژنراتور دمای بالا 10-مشعل 11-کندانسور وکیوم 12-دریچه بازدید خروجی محلول غلیظ از ژنراتور فشار ضعیف 13-تابلوی اصلی کنترل 14-سیستم ضد کریستال 15-چشمی محفظه مبرد 16-پمپ خلا 17-پمپ مبرد 18-دریجه چشمی بازدید سطح محلول آبزوربر 19-کندانسور 20-کوئل ژنراتور دما پائین 21-اواپراتور 22-آبزوربر 23-درب سرویس محفظه احتراق 24-دریچه چشمی بازدید شعله 25-پمپ محلول 26-جدا کننده مرحله دوم 27-جدا کننده مرحله اول 28-دودکش 29-مجموعه کنترل سطح محلول 14-3) مقایسه چیلرهای جذبی و تراکمی: تفاوت هاي اصلي چيلرهاي جذبي وتراکميتفاوت اين دو سيكل در اين است كه در سيكل جذبي براي توليد اختلاف فشار را كه يك مولد با حرارت كار مي كنداستفاده ميگردد ولي در سيكل تراكمي ، اختلاف فشارتوسط كمپرسور ايجاد خواهد شدهر دو سيكل براي كار كردن نياز به انرژي دارند . سيكل جذبي به حرارت و سيكل تراكمي به انرژي مكانيكي .در سيكل هاي ليتيوم برو مايد– آب ، ليتيوم برومايد به عنوان ماده جاذب و آب به عنوان مبرد است ولي در سيكلهاي آمونياك– آب، آمونياك ماده مبرد خواهد بود . الف - چيلرهاي تراکمي براي گردش مبرد از کمپرسور استفاده مي کنند در حالي که چيلرهاي جذبي فاقد کمپرسور بوده و به جاي آن از انرژي گرمايي منابع مختلف استفاده کرده و غلظت محلول جاذب را تغيير مي دهند ، همچنان که غلظت تغيير مي کند ، فشار نيز در اجزاي مختلف چيلر تغيير مي کند. اين اختلاف فشار باعث گردش مبرد در سيستم مي گردد. ب - ژنراتور و جذب کننده در چيلرهاي جذبي جانشين کمپرسور در چيلرهاي تراکمي شده است. ج - در چيلرهاي جذبي از يک جاذب استفاد ه مي شود که عموماً آب يا نمک ليتيوم برومايد است د - مبرد در چيلرهاي تراکمي يکي از انواع کلروفلئوروکربن ها يا هالوکلروفلئوروکربن ها است در حالي که در چيلرهاي جذبي مبرد معمولاً آب يا آمونياک است. ه - چيلرهاي تراکمي انرژي مورد نياز خود را از انرژي الکتريکي تأمين مي کنند در حالي که انرژي ورودي به چيلرهاي جذبي از آب گرم يا بخار وارد شده به ژنراتور تأمين مي شود. 15-3) شباهت های اصلي چيلر: الف - در اواپراتور از گرماي آب تهويه ساختمان براي تبخير يک مبرد فرار در فشار پايين استفاده مي گردد. ب - گاز مبرد فشار پايين از اواپراتور گرفته شده و گاز مبرد فشار بالا به کندانسور فرستاده مي شود. ج - گاز مبرد در کندانسور تقطير مي گردد. د - مبرد در يک سيکل همواره در گردش است.   16-3) مهمترين مزاياي چيلرهاي جذبي  نسبت به چيلرهاي تراکمي الف - صرفه جويي در مصرف انرژي الکتريکي همانطور که گفته شد چيلرهاي جذبي از گاز طبيعي ، گازوئيل يا گرماي تلف شده به عنوان منبع اصلي انرژي استفاده مي کنند و مصرف برق آنها بسيار ناچيز است. به ميزان مصرف برق ، مقايسه و تحليل هاي کمي در فصول بعدي اشاره خواهد شد. ب - صرفه جويي در هزينه خدمات برق هزينه نصب سيستم شبکه الکتريکي در پروژه ها بر اساس حداکثر توان برداشت قابل تعيين است. يک چيلر جذبي به دليل اينکه برق کمتري مصرف مي کند ، هزينه خدمات را نيز کاهش مي دهد.در اکثر ساختمان ها نصب چيلرهاي جذبي موجب آزاد شدن توان الکتريکي براي مصارف ديگر مي شود. ج - صرفه جويي در هزينه تجهيزات برق اضطراري در ساختمانهايي مانند مراکز درماني و يا سالن هاي کامپيوتر که وجود سيستمهاي برق اضطراري براي پشتيباني تجهيزات خنک کننده ضروري است ، استفاده از چيلر هاي جذبي موجب صرفه جويي قابل توجهي در هزينه اين تجهيزات خواهد شد. د - صرفه جويي در هزينه اوليه مورد نياز براي ديگ ها برخي از چيلرهاي جذبي را مي توان در زمستان ها به عنوان هيتر مورد استفاده قرار داد و آب گرم لازم براي سيستم هاي گرمايشي را با دماهاي تا حد F203 تأمين نمود. در صورت استفاده از اين چيلرها نه تنها هزينه خريد ديگ کاهش مي يابد بلکه صرفه جويي قابل ملاحظه اي در فضا نيز بدست خواهد آمد. ه - بهبود راندمان ديگ ها در تابستان مجموعه هايي مانند بيمارستان ها که در تمام طول سال براي سيستمهاي استريل کننده ، اتوکلاوها و ساير تجهيزات به بخار احتياج دارند مجهز به ديگ هاي بخار بزرگي هستند که عمدتاً در طول تابستان با بار کمي کار مي کنند. نصب چيلرهاي جذبي بخار در چنين مواردي موجب افزايش بار و مصرف بخار در تابستان ها شده و در نتيجه کارکرد ديگ ها و راندمان آنها بهبود قابل توجهي خواهد يافت. و - بازگشت سرمايه گذاري اوليه چيلرهاي جذبي به دليل نياز کمتر به برق در مقايسه با چيلرهاي تراکمي ، هزينه هاي کارکردي را کاهش مي دهند. اگر اختلاف قيمت يک چيلر جذبي و يک چيلر تراکمي هم ظرفيت را به عنوان ميزان سرمايه گذاري و صرفه جويي سالانه از محل کاهش يافتن هزينه هاي انرژي را به عنوان بازگشت سرمايه در نظر بگيريم ، مي توان با قاطعيت گفت که بازگشت سرمايه گذاري صرف شده براي نصب چيلرهاي جذبي با شرايط بسيار خوبي صورت خواهد گرفت.   ز - کاسته شدن صدا و ارتعاشات ارتعاش و صداي ناشي از کارکرد چيلرهاي جذبي به مراتب کمتر از چيلرهاي تراکمي است. منبع اصلي توليد کننده صدا و ارتعاش در چيلرهاي تراکمي، کمپرسور است. چيلرهاي جذبي فاقد کمپرسور بوده و تنها منبع مولد صدا وارتعاش در آنها پمپهاي کوچکي هستند که براي به گردش درآوردن مبرد و محلول ليتيم برمايد کاربرد دارند. ح - حذف مخاطرات زيست محيطي ناشي از مبردهاي مضر چيلرهاي جذبي بر خلاف چيلرهاي تراکمي از هيچ گونه ماده CFC يا HCFC که موجب تخريب لايه ازن مي شوند ،استفاده نمي کنند. لذا براي محيط زيست خطري ايجاد نمي نمايند. چيلرهاي جذبي غالباً از آب به عنوان مبرد استفاده مي کنند. يک چيلر جذبي در هر شرايطي ،يک سرمايه گذاري بيست و چند ساله است. تغييرات دائمي قوانين و مقررات استفاده از مبردها موجب مي شود تا استفاده از مبردي طبيعي مانند آب در چيلرهاي جذبي گزينه اي بسيار قابل توجه به شمارآيد. ط- کاستن از ميزان توليد گازهاي گلخانه اي (مانند دي اکسيد کربن) که تأثير قابل توجهي در گرم شدن کره زمين دارند و آلاينده ها (مانند اکسيدهاي گوگرد ، اکسيدهاي نيتروژن و ذرات معلق) توسط چيلرهاي جذبي در مقايسه با چيلرهاي تراکمي بسيار کمتر است.   17-3) تفاوتهاي اصلي چيلرهاي جذبي و تراكمي - چيلرهاي تراكمي براي گردش مبرد از كمپرسور استفاده مي كنند در حالي كه چيلرهاي جذبي فاقد كمپرسور -        ژنراتور و جذب كننده در چيلرهاي جذبي جانشين كمپرسور در چيلرهاي تراكمي شده است. -        در چيلرهاي جذبي از يك جاذب استفاده مي شود كه عموماً آب يا نك ليتيوم برومايد است. مبرد در چيلرهاي تراكمي يكي از انواع كلروفلئوروكربن ها يا هالوكلروفلئوروكربن ها است در حالي كه در چيلرهاي جذبي مبرد معمولاً آب يا آمونياك است. -        چيلرهاي تراكمي انرژي مورد نياز خود را از انرژي الكتريكي تأمين مي كنند در حالي كه انرژي ورودي به چيلرهاي جذبي از آب گرم يا بخار وارد شده به ژنراتور تأمين مي شود.   18-3) چیلرهای آب گرم ضد کریستال: ، برخی مزایای چیلرهای ضد کریستال نسبت به سایر سیستم ها: ¨               1.عدم بروز مشکل کریستالیزاسیون: ¨               2.عدم وجود مشکل قطع برق: ¨               3.عدم نیاز به شیر سه راهه در مسیر برج خنک کننده: ¨               4. استفاده از دیگ آب گرم موجود در ساختمان:                                           .         5 .عدم نیاز به تاسیسات گرانقیمت و پرهزینه بخار: ¨               6. نگهداری و راهبری بسیار ساده: ¨               7. قابلیت اعتماد بالا: ¨               8. مزایای اقتصادی: ¨                 19-3) نکات مهم :   نکته 1: وقتی چیلر خاموش باشد می توانیم لیتیم به آن تزریق کنیم به شرطی که وکیوم داشته باشد . نکته 2 : وقتی چیلر روشن باشد می توانیم  لیتیوم از آن بگیریم . یعنی در حالت روشن دیس شارژ است و در حالت خاموش ساکشن. نکته 3 : هر وقت اهرم شیر برقی به طرف الکترو موتور شیر برود یعنی شیر دارد بسته می شود و برعکس شیر دارد باز می شود . نکته 4 :شیرهای مخصوص پرج گیری(1و3) و دو عدد شیر گازی سایکل گارد (دوتای عقبی) در هنگام کار چیلر بایستی باز باشند . نکته 5 :هنگامی که برق میرود بایستی شیر بخار و یا آب داغ ورودی به چیلر را ببندیم . نکته 6 : غلضط لیتیوم بروماید بایستی بین 57 درصد تا 59 درصد باشد . نکته 7 :درجه حرارت آب برج همیشه از 25 درجه سانتی گراد پایین تر نرود . نکته 8 :هنگامی چراغ سایکل گارد روشن می شود که سطح مواد(لیتیوم) بالا رفته باشد. در این مواقع شیر سایکل گارد به طور اتومات عمل می کند و همه چیز را به حالت عادی بر میگرداند . نکته 9 : فشار وکیوم موجود در چیلر بایستی 620 میلیمتر جیوه باشد620 mmhg نکته 10 : پمپ سلوشن برای لیتیوم بروماید است و پمپ رفیژراند برای آب مقطر نکته11 : داخل لوله های مسی که در ابزربر قرار دارند آب برج خنک کن می باشد و روی لوله های مسی ابزربر به وسیله افشانک ، لیتیم بروماید پاشیده می شود . نکته 12 : داخل لوله های مسی که در کندانسور قرار دارند آب برج خنک کن می باشد و روی لوله های آن آب گرم از ژنراتور پاشیده می شود . نکته 13 :داخل لوله های مسی در مبدل حرارتی لیتیوم خنک تر است و روی لوله های مسی لیتیوم داغ می باشد . نکته 14 :داخل لوله های مسی ژنراتور آب داغ است و روی آن لیتیوم می پاشد . نکته 15: اگر ترموستات برج درست کار کند ، اگر آب داغ ورودی به چیلر برای 3 الی 4 هم خاموش باشد مشکلی ایجاد نمی شود. نکته 16 : اگر کریستال به وجود آمده در ژنراتور باشد، رفع آن آسان است. نکته 17 :  اگر کریستال به وجود آمده در هیت اکس چنجر و ابزوربر باشد ، رفع آن مشکل تر است. نکته 18 : هنگامی که عمل سایکل گارد انجام می شود آب مقطر روی لیتیوم می ریزد. ( فصل چهارم ) 1-4)ميزان توليد گازهاي گلخانه اي و آلاينده ها ميزان توليد گازهاي گلخانه اي (مانند دي اکسيد کربن) که تأثير قابل توجهي در گرم شدن کره زمين دارند و آلاينده ها (مانند اکسيدهاي گوگرد ، اکسيدهاي نيتروژن و ذرات معلق) توسط چيلرهاي جذبي در مقايسه با چيلرهاي تراکمي بسيار کمتر است. 2-4)تامين برق  سوخت و آب چیلر تامين انرژي برق ، سوخت و آب بطور کلي و جداگانه مي تواند تحليل و بررسي شود. در مناطقي که مساله برق عمده بود وهزينه آن گران مي شود بايستي سعي شود حتي الامکان از دستگاههايي استفاده گردد که مصرف برق کمتري دارند ( حتي اگر هزينه اوليه بيشتر شود) مثلا در پروژه هاي با ظرفيت بالا جهت سرمايش مي توان به جاي چيلر پيستوني يا سانتريفوژ که مصرف برق زيادي دارند از چيلر جذبي يا اژکتوري که مصرف برق کمتري دارند استفاده نمود اگر چه هزينه اوليه آن با توجه به ديگ بخار مورد نياز بيشتر مي باشد . 3-4)مقایسه اقتصادی سیستم های تولید برودت در این بخش مقایسه ای بین سیستم های تولید برودت ذیل برای یک مجتمع تجاری- مسکونی خیام مشهد انجام می شود. - چیلر تراکمی بخار با برج خنک کن و پمپ های برج خنک کن - چیلر تراکمی بخار با کندانسور هوایی - چیلر جذبی با برج خنک کن و پمپ های برج خنک کن - ظرفیت خالص برودتی چیلرهای مورد نیاز 210*2 تن تبرید- درجه حرارت حباب خشک محیط 99F معادل با 37.2 سانتیگراد- درجه حرارت مرطوب محیط 70F  معادل با 21.2 سانتیگراد- درجه حرارت ورود و خروج آب به کندانسور چیلر تراکمی  95F / 85F - درجه حرارت ورود و خروج آب به کندانسور چیلر جذبی 99.5F / 89.5 F - درجه حرارت تقطیر در کندانسورهای هوایی 115F  معادل با 46 درجه سانتیگراد - درجه حرارت ورود و خروج آب سردکننده به چیلر  44.6F / 53.6F   در جدول زیر مقادیر مصرف ساعتی آب، برق و گاز در مورد هر یک از سه گزینه مطرح شده نشان داده شده است -        مصرف ساعتی گزینه های سیستم های تولید برودت به ظرفیتT.R  210*2 -        جدول مصارف بخش های مختلف و درصد مصارف سیستم تولید برودت نسبت به مصرف کل -        جدول نشان دهنده مقدار سرمایه گذاری لازم به دلیل اضافه شدن مصارف هر یک از گزینه های و نیز هزینه خرید تجهیزات گزینه های سیستم تولید برودت می باشد.       در جدول مذکور تاثیر این سرمایه گذاری بر سرمایه گذاری کل نشان داده شده است -        جدول سرمایه گذاری اولیه (میلیون ریال) -        اگر ساعات کار مجتمع در فصل تابستان را 12 ساعت وضریب بارشدگی متوسط سیستم های تولید برودت را 75% و تعداد روزهای گرم سال که نیاز به کارکرد سیستم های تولید برودت دارند را 110 روز در نظر بگیریم،               4-4) مقدار مصرف و هزینه کل مصارف سالانه آب، برق و گاز سیستم های تولید برودت در گزینه های موردنظر به شرح جدول زیر خواهد بود . الف) عملکرد برج های خنک کن شدیدا متاثر از اختلاف درجه حرارت حباب خشک و مرطوب هوا می باشد. به همین دلیل استفاده از این برج ها در مناطقی که رطوبت هوا زیاد است با احتیاط باید صورت پذیرد. تمام گونه های چیلرهای جذبی و نیز چیلرهای کمپرسوری با کندانسور آبی نیازمند استفاده از این نوع برج هستند. ب) عملکرد کندانسورهای هوایی متاثر از درجه حرارت حباب خشک هوا می باشد و چون درجه حرارت تقطیر این نوع کندانسورها می تواند به بیش از 55 درجه سانتیگراد (131F ) برسد، لذا در مناطق مرطوب که دمای حباب خشک آنها از مقدار فوق تجاوز نکند نیز می توانند مورد استفاده قرار گیرند. این نوع کندانسور فقط برای چیلرهای تراکمی قابل استفاده هستند. پ) انواع سیستم های تولید برودت که در آنها برای دفع حرارت از برج خنک کن استفاده می شود نیازمند کنترل و برنامه ریزی مناسب برای حفظ کیفیت توصیه شده برای آب در گردش مدار کندانسور هستند. عدم توجه به این نیاز و وجود سختی یا سایر یونهای مضر می تواند باعث خوردگی برج خنک کن، لوله های برج، لوله های کندانسور چیلرها و یا افت عملکرد و ظرفیت چیلرها ( به دلیل رسوب گیری سطوح لوله های کندانسور) شود. ت) چیلرهای تراکمی به علت وجود قطعات متحرک دارای استهلاک بیشتری نسبت به چیلرهای جذبی هستند. هزینه استهلاک تاسیسات برودتی بستگی به نحوه مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات دارد. ث) سیستم های چیلر تراکمی با کندانسور هوایی همراه با مصارف زیاد برق هستند. سیستم های چیلرهای تراکمی با کندانسور آبی( برج خنک کن) علاوه بر مصرفی زیاد برق، مصرف آب نسبتا زیادی نیز دارند. در چیلرهای جذبی علاوه بر مصرف زیاد آب باید به مصرف زیاد گاز نیز توجه داشت. در دسترس بودن منابع مطمئن و مداوم آب، برق و گاز در محل پروژه می تواند به عنوان یک عامل تعیین کننده اصلی در انتخاب سیستم های تولید برودت نقش ایفا کند ج) چیلرهای تراکمی دارای ابعاد و وزن کمتری نسبت به چیلرهای جذبی هم ظرفیت می باشند و بنابراین در فضای موتورخانه (سطح و ارتفاع) می توان صرفه جویی کرد. مساحت نصب کندانسورهای هوایی در روی بام حدود 1.5 برابر برج خنک کن است و وزن آن حدود %50 برج خنک کن خواهد بود. چ) چیلرهای تراکمی سروصدای بیشتری از چیلرهای جذبی دارند (بخصوص نوع با کمپرسور رفت و برگشتی). بنابراین در کاربریهایی که این دستگاه بناچار باید در مجاورت محل های آرام مانند سالن سینما، اتاق مهمانان هتل، اتاق بیماران و ... نصب شود باید تمهیدات خاصی برای از بین بردن صدا و ارتعاش آنها پیش بینی گردد. (جدول مصارف سالانه گزینه های سیستم های تولید برودت به ظرفیت مقایسه فنی گزینه های سیستم تولید برودت)     ( فصل پنجم ) 1-5)محاسبات بار سرمایشی با نرم افزار کریر پروژه مذکور محاسبات بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان مسکونی خیام می باشد.       -        مشخصات جدارها:                       دیوار 25سانتی متری:پلیستر گچ30 میلیمتر - بلوک سیمانی سبک 150 میلیمتر - ملات سیمان20 میلیمتر - آجرنما50 میلیمتردیوار20سانتی متری:پلیستر گچ50میلیمتربلوک سیمانی سبک150میلیمتر - دیوار 15 سانتی متری: پلیستر گچ20 میلیمتر - آجر 100 میلیمتر - ملات سیمان 20 میلیمتر - کاشی10 میلیمتر پنجره ها تک جداره با قاب فلزی و شیشه با جدار6م یلیمتر 2-5) نتیجه گیری: گزینه چیلر تراکمی با برج خنک کن با توجه با اینکه هم مصرف برق زیاد و هم مصرف آب زیادی دارد، فاقد توجیه فنی- اقتصادی می باشد. در جداول دیده می شود که هزینه سالانه مصارف آب، برق و گاز در سیستم چیلر جذبی حدود 95000000 ریال کمتر از چیلرتراکمی با کندانسور هوایی می باشد ولی در عوض، سرمایه گذاری اولیه سیستم چیلر جذبی حدود 542000000 ریال بیشتر خواهد بود. اگر سود سالانه این افزایش سرمایه گذاری با نرخ بانکی سپرده های بلند مدت محاسبه شود، مقدار آن تقریبا با افزایش هزینه های مصرف چیلر تراکمی برابر خواهد بود و بنابراین دو سیستم از نظر اقتصادی شرایط یکسانی خواهند داشت. 3-5)تصاویر متفاوتی ازانواع چیلر:       ( چیلر تراکمی ) چیلر جذبی دو اثره چیلرهای آب گرم ضد کریستال شرکت سرماآفرین (بدون قيمت) چیلرهای هوایی تراکمي با دو ، سه و يا چهار کمپرسور رفت و برگشتي                               4-5)   ليست قيمت ها انواع مختلف چيلر     قيمت ( ريال) برق مصرفي حد اکثر طول (Cm) تعداد کمپرسور ظرفيت اسمي  Ton برودت مدل V A KW 25-1-1-1 --- 380 41 - - 1 20 30HL-020 25-1-1-2 --- 380 43 - - 1 30 30HL-030 25-1-1-3 --- 380 66 49.5 228.5 2 40 30HS-040 25-1-1-4 --- 380 85 50.9 228.5 2 50 30HS-050 25-1-1-5 --- 380 104 61.2 228.5 2 60 30HS-060 25-1-1-6 --- 380 123 69.7 260 3 70 30HS-070 25-1-1-7 --- 380 141 79.5 260 3 80 30HS-080 25-1-1-8 --- 380 159 89.3 260 3 90 30HS-090 25-1-1-9 --- 380 176 99.5 285 4 100 30HS-100 25-1-1-10 --- 380 194 109.2 285 4 110 30HS-110 25-1-1-11 --- 380 212 119 285 4 120 30HS-120 25-1-1-12 --- 380 242 150.2 285 4 140 30HS-140 25-1-1-13 --- 380 276 176.8 285 4 160 30HS-160 25-1-1-14 --- 380 - - - 5 200 30HS-200 25-1-1-15 --- 380 - - - 5 240 30HS-240   توضيحات : 1- چيلرهای هوايي فوق جهت کارکرد نياز به دستگاه کندانسور هوايي دارند که بصورت مجزا خريداری مي شوند.  2- بهای چيلرهای هوايي بدون در نظر گرفتن هزينه گاز و روغن محاسبه مي شود.   3- ظرفيت واقعي چيلرهای هوايي بستگي به شرايط محيطي ( دمای مرطوب محيط و رطوبت نسبي ) دارد که لازم است جهت تعيين ظرفيت واقعي به سايت يا کاتالوگ های سازنده مراجعه گردد و معمولا ظرفيت واقعي حدود 20% کمتر از ظرفيت اسمي بوده و بر اساس درجه حرارت کندانس گاز در کندانسور و دمای آب سرد خروجي از اواپراتور تعيين مي گردد شرکت تهویه چیلرهای هوایی تراکمي با دو يا چهار کمپرسور رفت و برگشتي                 قيمت ( ريال) برق مصرفي حد اکثر طول (Cm) تعداد کمپرسور ظرفيت اسمي  Ton برودت مدل V A KW 25-2-1-1 66,159,000 380 - 16.9 277 2 20 TRC_020_2 25-2-1-2 96,965,000 380 - 24.6 257 2 30 TRC_030_2 25-2-1-3 127,108,000 380 - 28.3 277 2 40 TRC_040_2 25-2-1-4 154,564,000 380 - 35.9 297 2 50 TRC_050_2 25-2-1-5 179,486,000 380 - 43.7 317 2 60 TRC_060_2 25-2-1-6 201,563,000 380 - 53.4 277 2 70 TRC_070_2 25-2-1-7 221,285,000 380 - 64.4 297 2 80 TRC_080_2 25-2-1-8 266,120,000 380 - 75.2 317 2 100 TRC_100_2 25-2-1-9 308,613,000 380 - 90.6 307 2 120 TRC_120_2 25-2-1-10 349,019,000 380 - 107.2 327 4 140 TRC_140_4 25-2-1-11 387,875,000 380 - 127.7 347 4 160 TRC_160_4 25-2-1-12 464,386,000 380 - 148.9 367 4 200 TRC_200_4        توضيحات :  1- چيلرهای هوايي فوق جهت کارکرد نياز به دستگاه کندانسور هوايي دارند که بصورت مجزا خريداری مي شوند.  2- بهای چيلرهای هوايي بدون در نظر گرفتن هزينه گاز و روغن محاسبه مي شود.   3- ظرفيت واقعي چيلرهای هوايي بستگي به شرايط محيطي ( دمای مرطوب محيط و رطوبت نسبي ) دارد که لازم است جهت تعيين ظرفيت واقعي به سايت يا کاتالوگ های سازنده مراجعه گردد و معمولا ظرفيت واقعي حدود 20% کمتر از ظرفيت اسمي بوده و بر اساس درجه حرارت کندانس گاز در کندانسور و دمای آب سرد خروجي از اواپراتور تعيين مي گردد                                 شرکت  ساراول چيلرهاي هوايي تراکمي با يک کمپرسور رفت و برگشي چيلرهاي هوايي تراکمي با دو کمپرسور رفت و برگشتي چيلرهاي هوايي تراکمي با سه کمپرسور رفت و برگشتي چيلرهاي هوايي تراکمي با چهار کمپرسور رفت و برگشتي           قيمت ( ريال) برق مصرفي حد اکثر طول (Cm) تعداد کمپرسور ظرفيت اسمي  Ton برودت مدل V A KW 25-3-1-1 --- 380 25.1 12 270 1 10 SLCH-10-1A 25-3-1-2 --- 380 31.4 16.5 270 1 15 SLCH-15-1A 25-3-1-3 --- 380 32.7 18.5 290 1 20 SLCH-20-1A 25-3-1-4 --- 380 41 23.5 305 1 25 SLCH-25-1A 25-3-1-5 --- 380 48 28 325 1 30 SLCH-30-1A 25-3-1-6 --- 380 65.5 36.5 355 1 35 SLCH-35-1A 25-3-1-7 --- 380 70.5 43.5 355 1 40 SLCH-40-1A 25-3-1-8 --- 380 92 49.5 360 1 50 SLCH-50-1A 25-3-1-9 --- 380 89 51 360 1 60 SLCH-60-1A 25-3-1-10 --- 380 108 62 360 1 70 SLCH-70-1A 25-3-1-11 --- 380 128 74 360 1 80 SLCH-80-1A     توضيحات : چيلرهاي هوايي تراکمي با يک کمپرسور رفت و برگشي  1- چيلرهای هوايي فوق جهت کارکرد نياز به دستگاه کندانسور هوايي دارند که بصورت مجزا خريداری مي شوند.  2- بهای چيلرهای هوايي بدون در نظر گرفتن هزينه گاز و روغن محاسبه مي شود.   3- ظرفيت واقعي چيلرهای هوايي بستگي به شرايط محيطي ( دمای مرطوب محيط و رطوبت نسبي ) دارد که لازم است جهت تعيين ظرفيت واقعي به سايت يا کاتالوگ های سازنده مراجعه گردد و معمولا ظرفيت واقعي حدود 20% کمتر از ظرفيت اسمي بوده و بر اساس درجه حرارت کندانس گاز در کندانسور و دمای آب سرد خروجي از اواپراتور تعيين مي گردد     قيمت ( ريال) برق مصرفي حد اکثر طول (Cm) تعداد کمپرسور ظرفيت اسمي  Ton برودت مدل V A KW 25-3-2-1 --- 380 41 23.5 355 2 50 SLCH-50-2A 25-3-2-2 --- 380 48 28 355 2 60 SLCH-60-2A 25-3-2-3 --- 380 65.5 36.5 355 2 70 SLCH-70-2A 25-3-2-4 --- 380 70.5 43.5 355 2 80 SLCH-80-2A 25-3-2-5 --- 380 92 49.5 360 2 100 SLCH-100-2A 25-3-2-6 --- 380 89 51 390 2 120 SLCH-120-2A 25-3-2-7 --- 380 108 62 395 2 140 SLCH-140-2A 25-3-2-8 --- 380 128 74 415 2 160 SLCH-160-2A   توضيحات : چيلرهاي هوايي تراکمي با دو کمپرسور رفت و برگشتي  1- چيلرهای هوايي فوق جهت کارکرد نياز به دستگاه کندانسور هوايي دارند که بصورت مجزا خريداری مي شوند.  2- بهای چيلرهای هوايي بدون در نظر گرفتن هزينه گاز و روغن محاسبه مي شود.   3- ظرفيت واقعي چيلرهای هوايي بستگي به شرايط محيطي ( دمای مرطوب محيط و رطوبت نسبي ) دارد که لازم است جهت تعيين ظرفيت واقعي به سايت يا کاتالوگ های سازنده مراجعه گردد و معمولا ظرفيت واقعي حدود 20% کمتر از ظرفيت اسمي بوده و بر اساس درجه حرارت کندانس گاز در کندانسور و دمای آب سرد خروجي از اواپراتور تعيين مي گردد       قيمت ( ريال) برق مصرفي حد اکثر طول (Cm) تعداد کمپرسور ظرفيت اسمي  Ton برودت مدل V A KW 25-3-3-1 --- 380 41 23.5 360 3 75 SLCH-75-3A 25-3-3-2 --- 380 48 28 360 3 90 SLCH-90-3A 25-3-3-3 --- 380 65.5 36.5 360 3 105 SLCH-105-3A 25-3-3-4 --- 380 70.5 43.5 390 3 120 SLCH-120-3A 25-3-3-5 --- 380 92 49.5 415 3 150 SLCH-150-3A 25-3-3-6 --- 380 89 51 470 3 180 SLCH-180-3A 25-3-3-7 --- 380 108 62 475 3 210 SLCH-210-3A 25-3-3-8 --- 380 128 74 525 3 240 SLCH-240-3A   چيلرهاي هوايي تراکمي با سه کمپرسور رفت و برگشتی:   کالا قيمت ( ريال) برق مصرفي حد اکثر طول (Cm) تعداد کمپرسور ظرفيت اسمي  Ton برودت مدل V A KW 25-3-4-1 --- 380 65.5 36.5 395 4 140 SLCH-140-4A 25-3-4-2 --- 380 70.5 43.5 415 4 160 SLCH-160-4A 25-3-4-3 --- 380 92 49.5 470 4 200 SLCH-200-4A 25-3-4-4 --- 380 89 51 525 4 240 SLCH-240-4A 25-3-4-5 --- 380 108 62 575 4 280 SLCH-280-4A 25-3-4-6 --- 380 128 74 575 4 320 SLCH-320-4A توضيحات : چيلرهاي هوايي تراکمي با چهار کمپرسور رفت و برگشتي 1  بصورت مجزا خريداری مي شوند چيلرهای هوايي فوق جهت کارکرد نياز به دستگاه کندانسور هوايي دارند که 2- بهای چيلرهای هوايي بدون در نظر گرفتن هزينه گاز و روغن محاسبه مي شود. ظرفيت واقعي چيلرهای هوايي بستگي به شرايط محيطي ( دمای مرطوب محيط و 3- رطوبت نسبي ) دارد که لازم است جهت تعيين ظرفيت واقعي به سايت يا کاتالوگ های سازنده مراجعه گردد و معمولا ظرفيت واقعي حدود 20% کمتر از ظرفيت اسمي بوده و بر اساس درجه حرارت کندانس گاز در کندانسور و دمای آب سرد خروجي از اواپراتور تعيين مي گردد.                                                                                                  فهرست منابع [1] http:// www.york.com [2] http:// www. Carrier.com [3] http://www.trance. Com [4] http:// www.swt-technologie.de [5] http:// www.gastechnology.org [6] http:// www.fortepak.com [7] http:// www.mehdiabedini.com [8] http:// www.shakhta.mycloob.com [9] http:// www.broad.com [10] http://www.ase.org [11] http:// www.bnl.gov [12] http:// www.ceel.org [13] http:// www.yazakienergy.com [14] http:// www.epa.gov [15] http:// www.eren.doe.gov [16] http:// www.newbuildings.org [17]. ETSU Good Practice Guides, Energy E fficiency Best Practice Programme, U.K. [18]. Saving Electricity in Utility Systems of Industrial Plants, Devki Energy Consultancy Pvt. Ltd.,(2007) [19]. Efficient Use & Management of Electricity, Devki Energy Consultancy Pvt. Ltd., Baroda, [20]. Industrial Refrigeration Handbook, Wilber F. Stoeker, McGraw Hill. [21]. Refrigeration and Air conditioning, Manohar Prasad, New Age International (P) Ltd., [22]. ASHRAE Handbooks, ASHRAE, Atlanta, Georgia, USA. [23]. Cooling Tower Technology – Maintenance, Upgrading and Rebuilding, Robert Burger, The [24]Fairmont Press Inc., Georgia, USA. [25]. Low-E Glazing Design Guide, Timothy E. Johnson, Butterworth Architecture. [26]. ISHRAE Journals (1998-2004), Indian Society for Heating, Refrigeration and Air [27]Conditioning Engineers, Mumbai. [28]Technical Service Training Catalog First Half, 2009 80 29 ]- طباطبائی، سید مجتبی، محاسبات تاسیسات ساختمان، انتشارات روزبهان، تهران، ویرایش هفتم، 1386 ] 30 ]- سلطاندوست محمد رضا، چیلر جذبی، انتشارات یزدا، تهران،ویرایش اول، 1388 ] انتشارات صانعی، تهران،ویرایش اول، 1385 ،HVAC 31 ]- وکیل الرعایا وحید، طراحی سیستمهاي ] 32 ]- کاتالوگ فنی شرکت سازنده چیلرهاي جذبی زهش ] 33 ]- کاتالوگ فنی شرکت سازنده چیلرهاي جذبی ساري پویا ] 33 ]- کاتالوگ فنی شرکت سازنده چیلرهاي جذبی سرما آفرین ] 34 ]- کاتالوگ فنی شرکت سازنده چیلرهاي جذبی اباربا ] 35 ]- کاتالوگ فنی شرکت سازنده چیلرهاي جذبی کریر ] 36 ]- کاتالوگ فنی شرکت سازنده چیلرهاي جذبی یونی کلد ] 37 ]-کاتالوگ فنی شرکت سازنده چیلرهاي جذبی هیتاچی  
+ نوشته شده در  شنبه نهم مهر 1390ساعت 17:41  توسط مهندس سلیمانی  | 

اصطلاحات رایج در صنعت نفت

 گردآورنده : احسان سلطانی

دانشجوی مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389ساعت 15:13  توسط ehsan  | 

سيستمهاي كنترل هوشمند ساده در موتورخانه

گردآورنده: احسان سلطانی  

: مقدمه

در حال حاضر میزان درجه حرارت آب گرم چرخشی و آب گرم مصرفی در موتورخانه ها بصورت دستی و تمام تنظیم درجه حرارت ترموستات دیگ و یا پمپهای سیرکولاسیون انجام می گردد و معمولاً برای تمام مدت بر روی یک عدد ثابت قرار دارد. تغییرات دمای هوا درطول روز موجب افزایش یا کاهش دمای داخل ساختمان شده که نتیجه آن انحراف دمای داخل ساختمان از محدوده آسایش و مصرف بیهوده سوخت و انرژی می باشد. همچنین در بسیاری از ساختمانهای غیرمسکونی با کاربری اداری- عمومی- آموزشی- تجاری که از فضای ساختمان بصورت غیرپیوسته و تنها در بخشی از ساعات روز استفاده می گردد و نیازی به کارکرد موتورخانه پس از اتمام ساعت کاری وجود ندارد. روش فعلی تنظیم دستی ترموستات دیگها و پمپها، قابلیت اعمال خاموشی و یا کنترل تجهیزات در وضعیت آماده باش را ندارند. بنابراین با توجه به عدم کارآیی دقیق و محدودیتهای کنترلی ترموستاتهای دستی، ضرورت استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه به منظور راهبری و کنترل صحیح تجهیزات موتورخانه شامل مشعلها و پمپها بهینه سازی و جلوگیری از مصرف بیهوده سوخت و انرژی الکتریکی تثبیت محدوده آسایش حرارتی ساکنین ساختمان کاهش استهلاک تجهیزات و هزینه های مربوطه کاهش هزینه های سرویس- نگهداری تاسیسات حرارتی کاهش تولید و انتشار آلاینده های زیست محیطی آشکار می گردد. اصول بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی توسط سیستمهای کنترل هوشمند موتوخانه مبتنی بر کنترل گرمایش از مبداء و محل تولید انرژی حرارتی (موتورخانه) می باشد. این سیستم با دریافت اطلاعات از سنسورهای حرارتی که در محلهای زیر نصب می گردند :ضلع شمالی ساختمان جهت اندازه گیری دمای سایه (حداقل دمای محیط خارج ساختمان) کلکتور آب گرم چرخشی خروجی منبع آب گرم مصرفی لحظه به لحظه اطلاعات حرارتی موقعیتهای فوق را اندازه گیری و با تشخیص هوشمند نیاز حرارتی ساختمان تا برقراری شرایط مطلوب در تابستان یا زمستان تجهیزات حرارتی موتورخانه شامل مشعلها و پمپهای آب گرم چرخشی را راهبری می نماید. بدین صورت مصارف گرمایشی (گرمایش- آب گرم مصرفی) نیز متناسب با نوع کاربری ساختمان مسکونی یا غیرمسکونی (اداری- عمومی- آموزشی- تجاری) تامین و کنترل می شود. صرفه جویی مصرف انرژی حاصل از عملکرد سیستم به دو دسته تقسیم می شوند : کنترل مصارف گرمایشی درزمان استفاده از ساختمان (مسکونی و غیرمسکونی) خاموشی یا آماده باش موتورخانه پس از ساعت کاری ساختمان های غیرمسکونی (در ساختمانهای اداری-آموزشی- عمومی- تجاری) هنگام استفاده از موتورخانه در ساختمانهای مسکونی و یا غیرمسکونی و با در نظر گرفتن شرایط کارکرد زمستانی تابستانی و برای کنترل گرمایش، مشعلها و پمپها توسط یک منحنی حرارتی کنترل می شوند. در این منحنی دمای آب گرم چرخشی در تاسیسات، تابعی از درجه حرارت محیط خارج ساختمان می باشد و به صورت لحظه ای و خودکار متناسب با تغییرات دمای خارج ساختمان کنترل می شود و باعث ایجاد دمای یکنواخت در داخل ساختمان می گردد. بدین صورت هنگام گرم شدن دمای محیط خارج ساختمان مشعلها و پمپها به اندازه ای کار می کنند که گرمایش در حد مورد نیاز و در محدوده آسایش حرارتی تامین شود و از تولید بیش از حد حرارت که موجب کلافگی و باز شدن پنجره ها بمنظور تعدیل دمای اتاقها می گردد جلوگیری می نماید. برای تامین دمای آب گرم مصرفی مطابق با شرایط مطلوب تعریف شده نیز تجهیزات موتورخانه به اندازه ای کار می کنند که تنها دمای آب گرم مصرفی در ساعتهای مورد نظر به حد تعریف شده و مطلوب برسد و نه بیشتر. در ساختمانهای با کاربری غیرمسکونی نظیر ادارات، مدارس، مجتمع های تجاری و ... نیز بدلیل غیرپیوسته بودن ساعت بهره برداری از ساختمان، سیستم کنترل هوشمند موتورخانه توسط یک تقویم زمانی پس از ساعت کاری و تا زمان پیش راه اندازی موتورخانه در صبح روز بعد، موتورخانه را کاملاً خاموش و یا در وضعیت آماده باش (کنترل دمای آب گرم چرخشی در یک دمای ثابت و پائین) قرار می دهد.

 

ویژگیهای منحصربفرد استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه در مقایسه با سایر روشهای بهینه سازی مصرف انرژی

ویژگیهای منحصر بفرد استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه در مقایسه با سایر روشهای بهینه سازی مصرف انرژی

 

مستقل بودن عملکرد سیستم از مساحت زیربنای ساختمان: با افـزایش مساحت زیربنـای ساختمـان، مصرف سوخت و انرژی آن نیز به نسبت ساختمانهای کوچکتر افزایش می یابد و موجب می شود تا اجرای روشهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای بزرگتر، پر هزینه تر شود. بعنوان مثال درصورتیکه مساحت پنجره های هر ساختمان 15% مساحت کل ساختمان در نظر گرفته شود در یک ساختمان با مساحت 000/10 متر مربع، مقدار و هزینه اجرای پنجره دو جداره 5 برابر مقدار و هزینه اجرای آن در یک ساختمان با مساحت 2000 متر مربع می باشد و به همین ترتیب برای اجرای روشهای دیگری مانند : عایق حرارتی، عایق های حرارتی دیوار و کف و سقف، شیرهای ترموستاتیک رادیاتور. برخلاف روشهای فوق، سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه دارای ویژگی منحصربفرد و متمایز "مستقل بودن عملکرد از مساحت بنای ساختمان" می باشند. به عبارت دیگر در موتورخانه هر ساختمان، صرف نظر از مساحت آن، تنها با نصب یک دستگاه با هزینه ای ثابت و حداقل، موتورخانه هوشمند می گردد. دلیل این ویژگی منحصربفرد در تعداد مشعلها و دیگهای هر موتورخانه است. تعداد و ظرفیت حرارتی مشعلها و دیگهای تاسیسات حرارتی هر ساختمان (مصرف کنندگان سوخت) با مساحت آن نسبت مستقیم دارد و همواره تعداد مشعلها و ترکیب ظرفیت حرارتی آنها به نحوی است که علاوه بر تامین بار حرارتی مورد نیاز ساختمان، موجب افزایش هزینه های اجرایی نیز نگردند. طبق تحقیقات انجام شده در سطح موتورخانه های کشور در بیش از 99% ساختمانهای موجود تعداد دیگها و مشعلها حداکثر 3 دستگاه می باشد. در ساختمانهای کوچک با مساحت زیر 2000 مترمربع، ظرفیت حرارتی مشعلها و دیگها پائین و در حدود kcal/h 150000 – 100000 می باشد و با افزایش مساحت ساختمان با ثابت ماندن تعداد دیگ و مشعل، ظرفیت حرارتی آنها افزایش می یابد و حتی به حدود kcal/h 1000000 و یا بیشتر نیز می رسد. عملکرد هر خروجی مشعل یا پمپ در سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه به شکلی است که بصورت سریال (سری) در مدار برق این تجهیزات قرار گرفته و صرف نظر از ظرفیت جریانی و آمپراژ آنها با فرمان ON/OFF در زمانهای مقتضی آنها را کنترل می نماید. بنابراین با توجه به توضیحات فوق سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه با قابلیت کنترل تا 3

مشعل دارای ویژگی منحصربفرد مستقل بودن عملکرد از مساحت بنای ساختمان می گردند.

 

پیک زدایی مصرف سوخت در اوج سرما : اوج مصرف گاز در فصل سرما از ساعت 17 تا ساعات اولیه بامداد می باشد. این محدوده زمانی مقارن با غروب خورشید و کاهش دمای هوا و نیاز به افزایش فرآیند گرمایشی ساختمان می باشد (افزایش درجه حرارت بخاریهای گاز سوز، افزایش درجه ترموستات دیگ در ساختمانهای دارای موتورخانه مرکزی و یا افزایش تعداد رادیاتورهای فعال در هر واحد ساختمانی). نکته قابل توجه دیگر، زمان پایان ساعت کاری ادارات، مجتمع های عمومی و تجاری و مدارس می باشد که دقیقاً همزمان با ساعت اوج مصرف گاز می باشد. این مهم در کنار قابلیت ویژه و منحصر بفرد سیستمهای کنترل هوشمند که توانایی خاموشی و یا اعمال دمای آماده باش مصرف موتورخانه ساختمانهای غیر مسکونی پس از پایان ساعت کاری را دارند مفهوم ویژه ای را پدید می آورد : پیک زدایی مصرف در اوج سرما از مصرف گاز سالانه تاسیسات حرارتی هر ساختمان در حدود 20% آن مربوط به فصل گرما (متوسط 7 ماه سال) و در حدود 80% آن مربوط به فصل سرما (متوسط 5 ماه یا 150 روز در سال) می باشد. همچنین در بسیاری از ساختمان های اداری و مدارس، موتورخانه در تابستان خاموش و تنها در زمستان مورد بهره برداری قرار می گیرد. بنابراین در این دسته از ساختمانها عملاً 100% صرفه جویی حاصل از عملکرد سیستمهای کنترل هوشمند موتورخانه مربوط به فصل سرما خواهد بود. که طبیعتاً میزان اثر بخشی آن بر روی جبران پیک مصرف نیز بسیار محسوس و قابل تامل می باشد. درحدود 80% از حجم گاز صرفه جویی شده حاصل از عملکرد سیستمهای کنترل هوشمند موتورخانه در فصل سرما مربوط به خاموشی یا دمای آماده باش موتورخانه پس از پایان ساعت کاری ساختمانهای غیرمسکونی و از ساعت 17 تا ساعتهای اولیه بامداد می باشد که همزمان با ساعت اوج مصرف گاز است. پیک های مصرف گاز در ساختمانهای غیرمسکونی و اداری طی دو نوبت یکی صبحها به هنگام شروع کار اداره و دیگری در هنگـام ظهر و موقع نماز و ناهار و استفاده از آب گرم مصرفی می باشد که البته اثرات آن بر روی مصرف گاز شبکه ناچیـز می باشـد ولی با این وجود در صورت استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه با توجه به افزایش دمای هوا به هنگام ظهر و نیاز گرمایش کمتر در این مقطع زمانی نیز پیک زدایی صورت می پذیرد.

 

کنترل مستقیم و از مبداء تجهیزات حرارتی ساختمان : با اجرای روشهای مختلف بهینه سازی در ساختمانهایی که دارای سیستم حرارت مرکزی می باشند، فرآیند صرفه جویی و کاهش مصرف سوخت نهایتاً منجربه تقلیل زمان کارکرد مشعل ها به دو صورت مستقیم و یا غیر مستقیم می گردد. در تمامی روشهای بهینه سازی مصرف سوخت، به استثناء سیستمهای کنترل هوشمند، کاهش زمان کارکرد مشعلها بصورت غیرمستقیم و با : کاهش نرخ افت دمای آب گرم چرخشی، مانند استفاده از عایق های حرارتی در بدنه دیگها، منابع آب گرم مصرفی و سیستمهای لوله کشی گرمایش از کف، مشعل پربازده کاهش حجم آب گرم چرخشی در ساختمان، مانند شیر ترموستاتیک رادیاتور کاهش توام موارد فوق، مانند پنجره دوجداره، عایق کاری حرارتی سقف و کف دیوارها می باشد. در صورتیکه سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه بطور مستقیم علاوه بر کنترل زمان روشنی-خاموشی مشعلها، پمپهای آب گرم چرخشی را نیز با منطقی هماهنگ و سازگار با برنامه کارکرد مشعل ها، متناسب با تغییرات دمای خارج ساختمان و شرایط مطلوب دمای آب گرم مصرفی کنترل می نماید. این ویژگی منحصربفرد (کنترل تجهیزات در مبداء) باعث می گردد تا دمای آب گرم چرخشی تنها به اندازه مورد نیاز و تا برقراری شروط مصارف گرمایشی افزایش یابد. در غیراینصورت همواره دمای آب گرم چرخشی در بالاترین حد خود بوده و با اجرای روشهای بهینه سازی در محل مصرف می بایست از اتلاف آن جلوگیری نمود. علاوه بر آن کنترل مستقیم پمپهای آب گرم چرخشی به میزان قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی الکتریکی، صرفه جویی شده و هزینه های استهلاک و سرویس-نگهداری نیزبه شدت کاهش می یابند

بهینه سازی مضاعف مصرف سوخت در ساعتهای تعطیلی ساختمانهای غیرمسکونی : قابلیتهای کنترلی سیستم های هوشمند موتورخانه موجب صرفه جویی در مصرف سوخت به دو صورت زیر می گردند : الف- کنترل مصارف گرمایشی در زمان کارکرد و بهره برداری از موتورخانه ب- امکان خاموشی و یا آماده باش موتورخانه در دمایی ثابت و پائین پس از ساعت کاری در ساختمانهای غیرمسکونی ساختمانها به لحاظ کاربری به دو دسته مسکونی و غیرمسکونی (اداری- آموزشی- عمومی- تجاری) تقسیم می شوند در ساختمانهای مسکونی از موتورخانه بصورت پیوسته و دائم به منظور تامین مصارف گرمایشی استفاده می شود و صرفه جویی ناشی از عملکرد سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه در این دسته از ساختمانها صرفاً به لحاظ اعمال تغییرات دمای خارج ساختمان و کنترل دمای آب گرم مصرفی می باشد و صرفه جویی در این ساختمانها تا 20% امکان پذیر است. درساختمانهای غیرمسکونی مانند ادارات و مدارس بدلیل استفاده منقطع و غیرپیوسته از ساختمان امکان خاموشی و یا آماده باش موتورخانه پس ازساعت کاری نیزوجود دارد. بهره برداری ازاین پتانسیل تنها توسط سیستمهای کنترل هوشمند امکان پذیر می باشد. بعنوان مثال در مدرسه ای که ساعت کاری آن از ساعت 7 صبح تا 16 عصر می باشد و جمعه ها نیز تعطیل است، تنها از محل خاموشی موتورخانه پس از ساعت کاری بیش از 55% صرفه جویی حاصل می شود و در صورتیکه صرفه جویی زمان کارکرد موتورخانه نیز به آن اضافه گردد این رقم صرفه جویی به حدود 65% افزایش می یابد. در سایر روشهای بهینه سازی، صرفه جویی در مصرف سوخت تنها درزمان کارکرد موتورخانه ممکن می باشد و قادر به استفاده از پتانسیل بالای صرفه جویی زمان تعطیلی در ساختمانهای غیرمسکونی نمی باشند

صرفه جويي هوشمنـد در پیش راه انـدازی و تسـریع در خـاموشی (یا دمـای آماده باش) موتورخانه ساختمانهای غیرمسکونی: یکی دیگراز پتانسیلهای قابل ملاحظه صرفه جویی در مصرف سوخت ساختمانهای اداری-آموزشی، استفاده از قابلیتهای هوشمند پیش راه اندازی و تسریع در خاموشی یا آماده باش سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه در ساختمانهای غیرمسکونی می باشد. با توجه به اطلاعات ارسالی از سنسور حرارتی که در ضلع شمالی ساختمان نصب شده است، سیستم های کنترل هوشمند قادر می باشند طبق برنامه جدول زمانی و متناسب با سردی هوای خارج ساختمان موتورخانه ها را از چندین ساعت زودتر از ساعت شروع به کار ساختمان روشن و یا از دمای آماده باش به شرایط تابع حرارتی برسانند. همچنین با توجه به دمای هوای خارج ساختمان و در ساعات انتهایی کار ساختمان، تا 1 ساعت زودتر موتورخانه راخاموش و یا به دمای آماده باش می برند که موجب صرفه جویی هوشمند در مصرف سوخت میگردد

دوره موثر صرفه جویی و بهینه سازی مصرف سوخت (12 ماه سال) : سیستم های کنترل هوشمند بر خلاف سایر روشهای بهینه سازی (به استثناء عایق کاری موتورخانه و سیستم های لوله کشی) که تنها در دوره سرما و پنج یا شش ماه سال قادر به صرفه جویی و بهینه سازی مصرف سوخت ساختمان می باشند، بدلیل کنترل دمای آب گرم مصرفی با دو دمای حداقل و حداکثر در طی شبانه روز در تابستانها نیز به میزان قابل ملاحظه ای مصرف سوخت را کاهش می دهند و بدین ترتیب بصورت لحظه ای در 12 ماه سال فعال می باشند.

 

زمان مناسب نصب و بهره برداری از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه : مدت زمان نصب و راه اندازی سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه بسیار کوتاه و بطور متوسط در حدود 3 ساعت می باشد که بدون انجام هیچگونه تغییرات مکانیکی در موتورخانه انجام می گردد. بهمین علت این روش در هر زمان از سال قابل اجرا می باشد و هیچگونه وقفه ای در تامین مصارف گرمایشی ساختمان بوجود نمی آورد. در دیگر روشهای بهینه سازی این فاکتور عامل محدودکننده ای برای زمان اجرای پروژه می باشد. بعنوان مثال پنجره های دو جداره را نمی توان در فصل سرما و در ساختمانهایی که از آن بهره برداری شده است اجرا نموده یا تعویض شیرهای ترموستاتیک رادیاتور با شیرهای قدیمی در زمستان موجب اختلال چند روزه در گرمایش ساختمان می گردد.

 

تثبیت محدوده آسایش حرارتی در ساختمان

در صورت استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه بدلیل لحاظ نمودن تغییرات دمای خارج ساختمان بر فرآیند کنترل دمای آب گرم چرخشی دمای داخل ساختمان با دامنه نوسانات محدودی کنترل شده و موجب تثبیت نسبی آسایش حرارتی ساکنین می گردد. البته این ویژگی بصورت دقیق تر درشیرهای ترموستاتیک رادیاتور نیز وجود دارد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389ساعت 15:7  توسط ehsan  | 

تصفیه آب با تکنولوژی نانو

 گرد آورنده  : احسان سلطانی

دانشجوی مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی

کاربرد نانومواد

کوچک شدن اندازه ذرات در حد نانومتر سبب تغيیراتی در خواص فيزيکی و شيميايي آنها می‌شود. مهمترين آنها عبارتند از:افزايش نسبت سطح به حجم(surface area)و ورود اندازه ذره به قلمرو آثار کوانتمی.

 مقدمه                                                                                                                            نانوفناوری، توانمندی تولید و ساخت مواد، ابزار و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل در مقیاس نانومتری یا همان سطوح اتمی و مولکولی، و استفاده از خواصی است که در این سطوح ظاهر می شوند. یک نانومتر برابر با یک میلیاردم متر (10-9 متر) می باشد. این اندازه 18000 بار کوچکتر از قطر یک تار موی انسان است. به طور میانگین 3 تا 6 اتم در کنار یکدیگر طولی معادل یک نانومتر را می سازند که این خود به نوع اتم بستگی دارد. به طور کلی، فناوری نانو، گسترش، تولید و استفاده از ابزار و موادی است که ابعادشان در حدود 1-100 نانومتر می باشد.

فناوری نانو به سه سطح قابل تقسیم است: مواد، ابزارها و سیستم ها. موادی که در سطح نانو در این فناوری به کار می رود، را نانو مواد می گویند. ماده ی نانو ساختار، به هر ماده‌ای که حداقل یکی از ابعاد آن در مقیاس نانومتری (زیر 100 نانومتر) باشد اطلاق می شود. این تعریف به وضوح انواع بسیار زیادی از ساختارها، اعم از ساخته دست بشر یا طبیعت را شامل می شود. منظور از یک ماده ی نانو ساختار، جامدی است که در سراسر بدنه آن انتظام اتمی، کریستال های تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی در مقیاس چند نانومتری گسترده شده باشند. در حقیقت این مواد متشکل از کریستال ها یا دانه‌های نانومتری هستند که هر کدام از آنها ممکن است از لحاظ ساختار اتمی، جهات کریستالوگرافی یا ترکیب شیمیایی با یکدیگر متفاوت باشند. همه مواد از جمله فلزات، نیمه هادی ها، شیشه ها، سرامیک ها و پلیمرها در ابعاد نانو می توانند وجود داشته باشند. همچنین محدوده فناوری نانو می تواند به صورت ذرات بی شکل(آمورف)، کریستالی، آلی، غیرآلی و یا به صورت منفرد، مجتمع، پودر، کلوئیدی، سوسپانسیونی یا امولسیونی باشد.

خواص نانو مواد                                                                                                                        با گذر از مقیاس میکرو به نانو، با تغییر بر خی از خواص فیزیکی و شیمیایی روبه رو می شویم که دو مورد مهم از آنها عبارتند از: افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم و ورود اندازه ذره به قلمرو اثرات کوانتومی.

افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم که به تدریج با کاهش اندازه ی ذره رخ می دهد، باعث غلبه یافتن رفتار اتم های واقع در سطح ذره به رفتار اتم های درونی می شود. این پدیده بر خصوصیات ذره در حالت انزوا و بر تعاملات آن با دیگر مواد اثر می گذارد. افزایش سطح، واکنش پذیری نانو مواد را به شدت افزایش می دهد زیرا تعداد مولکولها یا اتمهای موجود در سطح در مقایسه با تعداد اتمها یا مولکولهای موجود در توده ی نمونه بسیار زیاد است، به گونه‌ای که این ذرات به شدت تمایل به آگلومره(agglomeration) یا کلوخه‌ای شدن دارند. به عنوان مثال در مورد نانوذرات فلزی، به محض قرار گیری در هوا، به سرعت اکسید می شوند. در بعضی مواقع برای حفظ خواص مطلوب نانومواد، جهت پیشگیری از واکنش بیشتر، یک پایدار کننده را بایستی به آنها اضافه کرد که آنها را قادر می سازد تا در برابر سایش، فرسودگی و خوردگی مقاوم باشند.

البته این خاصیت مزایایی هم در بر دارد. مساحت سطحی زیاد، عاملی کلیدی در کارکرد کاتالیزوها و ساختارهایی همچون الکترودها می باشد. به عنوان مثال با استفاده از این خاصیت می توان کارایی کاتالیزورهای شیمیایی را به نحو مؤثری بهبود بخشید و یا در تولید نانوکامپوزیت ها با استفاده از این مواد، پیوندهای شیمیایی مستحکم تری بین ماده زمینه و ذرات برقرار شده و استحکام آن به شدت افزایش می یابد. علاوه بر این، افزایش سطح ذرات، فشار سطحی را کاهش داده و منجر به تغییر فاصله بین ذرات یا فاصله بین اتم های ذرات می شود. تغییر در فاصله بین اتم های ذرات و نسبت سطح به حجم بالا در نانوذرات، تأثیر متقابلی در خواص ماده دارد. تغییر در انرژی آزاد سطح، پتانسیل شیمیایی را تغییر می دهد. این امر در خواص ترمودینامیکی ماده (مثل نقطه ذوب) تأثیر گذار است.

به محض آنکه ذرات به اندازه کافی کوچک شوند، شروع به رفتار مکانیک کوانتومی می کنند. خواص نقاط کوانتومی مثالی از این دست است. نقاط کوانتومی کریستال هایی در اندازه نانو می باشد که از خود نور ساطع می کنند. انتشار نور توسط این نقاط در تشخیص پزشکی کاربرد های فراوانی دارد. این نقاط گاهی اتم های مصنوعی نامیده می شوند؛ چون الکترونهای آزاد آنها مشابه الکترونهای محبوس در اتمها، حالات گسسته و مجازی از انرژی را اشغال می کنند.               علاوه براین،کوچکتر بودن ابعاد نانوذرات از طول موج بحرانی نور،آنها را نامرئی و شفاف می نماید

 

 این خاصیت باعث شده است تا نانو مواد برای مصارفی چون بسته بندی، مواد آرایشی و روکش ها مناسب باشند.مواد در مقیاس نانو، رفتار کاملاً متفاوت، نامنظم و کنترل نشده‌ای از خود بروز می دهند. با کوچکتر شدن ذرات خواص نیز تغییر خواهد کرد. مثلاً فلزات، سخت تر و سرامیک نرم تر می شود.

 

نانوتكنولوژي

نانوتكنولوژي چيست؟ نانوتكنولوژي توليد كارآمد مواد و دستگاهها و سيستمها با كنترل ماده در مقياس طولي نانومتر، و بهره برداري از خواص و پديده هاي نوظهوري است كه در مقياس نانو توسعه يافته اند.
يك نانومتر چقدر است؟ يك نانومتر يك ميلياردم متر (9-m 10) است. اين مقدار حدوداً چهار برابر قطر يك اتم است. مكعبي با ابعاد 5/2 نانومتر ممكن است حدود 1000 اتم را شامل شود. كوچكترين IC هاي امروزي با ابعادي در حدود 250 نانومتر در هر لايه به ارتفاع يك اتم، حدود يك ميليون اتم را در بردارند. در مقايسه يك جسم نانومتري با اندازه اي حدود 10 نانومتر، هزار برابر كوچكتر از قطر يك موي انسان است.

امكان مهندسي در مقياس مولكولي براي اولين بار توسط ريچارد فاينمن (R.Feynnman)، برنده جايزه نوبل فيزيك، مطرح شد. فين من طي يك سخنراني در انستيتو تكنولوژي كاليفرنيا در سال 1959 اشاره كرد كه اصول و مباني فيزيك امكان ساخت اتم به اتم چيز ها را رد نمي كند. وي اظهار داشت كه مي توان با استفاده از ماشين هاي كوچك ماشين هايي به مراتب كوچك تر ساخت و سپس اين كاهش ابعاد را تا سطح خود اتم ادامه داد. همين عبارت هاي افسانه وار فاينمن من راهگشاي يكي از جذاب ترين زمينه هاي نانو تكنولوژي يعني ساخت روبوت هايي در مقياس نانو شد. در واقع تصور در اختيار داشتن لشكري از نانوماشين هايي در ابعاد ميكروب كه هر كدام تحت فرمان يك پردازنده مركزي هستند ، هر دانشمندي را به وجد مي آورد. در روياي دانشمنداني مثل جي استورس هال (J.Storrs Hall) و اريك دركسلر (E.Drexler) اين روبوت ها يا ماشين هاي مونتاژكن كوچك تحت فرمان پردازنده مركزي به هر شكل دلخواهي درمي آيند. شايد در آينده اي نه چندان دور بتوانيد به كمك اجراي برنامه اي در كامپيوتر، تختخوابتان را تبديل به اتومبيل كنيد و با آن به محل كارتان برويد.

چرا اين مقياس طول اينقدر مهم است؟ خواص موجي شكل (مكانيك كوآنتمي) الكترونهاي داخل ماده و اثر متقابل اتمها با يكديگر از جابجايي مواد در مقياس نانومتر اثر مي پذيرند. با توليد ساختارهايي در مقياس نانومتر، امكان كنترل خواص ذاتي مواد ازجمله دماي ذوب، خواص مغناطيسي، ظرفيت بار و حتي رنگ مواد بدون تغيير در تركيب شيميايي بوجود مي آيد. استفاده از اين پتانسيل به محصولات و تكنولوژيهاي جديدي با كارايي بالا منتهي مي شود كه پيش از اين ميسر نبود. نظام سيستماتيك ماده در مقياس نانومتري، كليدي براي سيستمهاي بيولوژيكي است. نانوتكنولوژي به ما اجازه مي دهد تا اجزاء و تركيبات را داخل سلولها قرارداده و مواد جديدي را با استفاده از روشهاي جديد خود_اسمبلي بسازيم. در روش خود_اسمبلي به هيچ روبات يا ابزار ديگري براي سرهم كردن اجزاء نيازي نيست. اين تركيب پرقدرت علم مواد و بيوتكنولوژي به فرايندها و صنايع جديدي منتهي خواهد شد.

ساختارهايي در مقياس نانو مانند نانوذرات و نانولايه ها داراي نسبت سطح به حجم بالايي هستند كه آنها را براي استفاده در مواد كامپوزيت، واكنشهاي شيميايي، تهيه دارو و ذخيرة انرژي ايده ال مي سازد. سراميك هاي نانوساختاري غالباً سخت تر و غيرشكننده تر از مشابه مقياس ميكروني خود هستند. كاتاليزورهاي مقياس نانو راندمان واكنشهاي شيميايي و احتراق را افزايش داده و به ميزان چشمگيري از مواد زائد و آلودگي آن كم مي كنند. وسايل الكترونيكي جديد، مدارهاي كوچكتر و سريعتر و … با مصرف خيلي كمتر مي توانند با كنترل واكنش ها در نانوساختار بطور همزمان بدست آيند. اينها تنها اندكي از فوايد و مزاياي تهيه مواد در مقياس نانومتر است.

منافع نانوتكنولوژي چيست؟ مفهوم جديد نانوتكنولوژي آنقدر گسترده و ناشناخته است كه ممكن است روي علم و تكنولوژي در مسيرهاي غيرقابل پيش بيني تأثير بگذارد. محصولات موجود نانوتكنولوژي عبارتند از: لاستيكهاي مقاوم در برابر سايش كه از تركيب ذرات خاك رس با پليمرها بدست آمده اند، شيشه هايي كه خودبخود تميز ميشوند, مواد دارويي كه در مقياس نانو ذرات درست شده اند،ذرات مغناطيسي باهوش براي پمپهاي مكنده و روان سازها, هد ديسكهاي ليزري و مغناطيسي كه با كنترل دقيق ضخامت لايه ها از كيفيت بالاتري برخوردارند، چاپگرهاي عالي با استفاده از نانو ذرات با بهترين خواص جوهر و رنگ دانه و …

قابليتهاي محتمل تكنيكي نانوتكنولوژي عبارتند از :
1- محصولات خوداسمبل
2- كامپيوترهايي با سرعت ميلياردها برابر كامپيوترهاي امروزي
3- اختراعات بسيار جديد ( كه امروزه ناممكن است)
4- سفرهاي فضايي امن و مقرون به صرفه
5- نانوتكنولوژي پزشكي باعث ختم تقريبي بيماريها، سالخوردگي و مرگ و مير می‌ شود.
6- دستيابي به تحصيلات عالي براي همه بچه‌هاي دنيا
7- احياء و سازماندهي اراضي

   دانشمندان در چین و ژاپن فوتوکاتالیست نانوذره‌ای ساخته‌اند که تحت شرایط نور مرئی فعال‌شده و کار می‌کند. این نانوفوتوکاتالیست می‌تواند برای حذف آلاینده‌ها از آب استفاده شود. نانوفوتوکاتالیستی که تحت شرایط نور مرئی می‌تواند به تصفیه آب کمک کند.
فوتوکاتالیست‌های هتروژنی همیشه از نظر فناوری اهمیت زیادی داشته‌اند. آنها با حذف آلاینده‌های سمی در پساب‌ها و در فرآیند خالص‌سازی آب شرب، فواید زیادی برای جامعه بشری دارند. فوتوکاتالیست‌ها برای تسریع واکنشی که منجر به حذف این آلاینده‌ها می‌شود، از نور استفاده می‌کنند؛ اما بیشتر آنها برای کارکردن نیاز به نور ماوراءبنفش دارند. این نیاز کاربرد عملی بیشتر فوتوکاتالیست‌ها را محدود کرده‌است.

اکنون رنهانگ ‌لی در دانشگاه فنی- علمی ژِجیانگ چین و همکارانش با به‌کارگیری بیسموت، فوتوکاتالیستی ساخته‌اند که تحت شرایط نور مرئی کار می‌کند. این محققان برای ساخت نانوفوتوکاتالیست خود، نانوذرات پلاتین را روی اکسید بیسموت (Bi2O3)بارگذاری کرده‌اند. اکسید بیسموت که به‌عنوان پایه کاتالیست استفاده شده‌است، این امکان را فراهم می‌کند که الکترون‌ها هنگامی که بوسیله نور مرئی تحریک می‌شوند به سطوح بالاتر انرژی انتقال یابند. این انتقال حفره‌هایی روی سطح ایجاد می‌کند که مولکول‌های آلی از قبیل استالدئید و فرمالدئید را تجزیه می‌کنند.

لی می‌گویدکه میزان افزایش سرعت این واکنش هنگام استفاده از این نانوکاتالیست جدید، با میزان افزایش سرعت این واکنش هنگام استفاده از کاتالیست‌هایی که با نور ماوراءبنفش فعال می‌شوند، قابل مقایسه است. از آنجایی که بیشتر فوتوکاتالیست‌‌های کنونی فقط با نور ماوراءبنفش کار می‌کنند، نانوفوتوکاتالیست ما می‌تواند جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی بسیار مفید باشد.

لی ادامه می‌دهد که این تحقیق می‌تواند باعث به‌کارگیری نانوفوتوکاتالیست‌های پلاتین و دیگر فلزات نجیب برای کاربردهای دیگری از قبیل تجزیه آب تحت شرایط نور مرئی برای تولید هیدروژن، شود.

این محققان نتایج خود را در مجله‌ی Green Chem. منتشر کرده‌اند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389ساعت 15:0  توسط ehsan  | 

ساخت انواع منابع انبساط وکویلی گرماساز
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم مرداد 1389ساعت 19:17  توسط مهندس سلیمانی  | 

Addendum e to ANSI/ASHRAE 135-1995

ASHRAE®

STANDARD

BACnet-

A Data Communication

Protocol for Building

Automation and

Control Networks

©2001 American Society of Heating, Refrigerating and Air-

__________________________________________________________________________________________________________________

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1389ساعت 13:5  توسط مهندس سلیمانی  | 

دید کلی

برای تولید آب گرم مصرفی در منزل ، مسکونی ، استخر شنا ، کارگاه ، آزمایشگاه تأسیسات حمام می‌توان گرمای خورشید را به توسط جمع کننده‌های تخت خورشیدی دریافت کرد. در یک تأسیسات آب گرم خورشیدی ، یک مایع (آب) در یک ظرف مسطح کم ضخامت که سیاه شده است گرم می‌شود.img/daneshnameh_up/0/04/HybridHWH.JPG
آب گرم شده می‌تواند توسط ترموسیفون در لوله‌های مارپیچی جریان پیدا کند. این لوله‌ها بطور مارپیچی در مخزن که می‌خواهند آن را گرم کنند، قرار گرفته و تبادل حرارتی انجام دهند. این نوع آب گرم کن بیش از 40 سال است که در کالیفرنیا مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ولی تشکیل رسوبات در این دستگاه سبب نقص کار است.

تاریخچه

شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف ، به زمان ما قبل تاریخ باز می‌گردد. شاید به دوران سفالگیری ، در آن هنگام رومانیون معابر به کمک جامهای بزرگ طلائی صیقل داده شده و اشعه خورشید جهت رشد کردن آتشدانهای محراب استفاده می‌کردند، زیاد دوران فراعنه صر آمنوفیس سوم (1419-1455 قبل از میلاد) بر اثر تابش خورشید بر مجسمه‌های ناطق ، هواداران آنها و مجسمه‌ها به صدا در می‌آمد. ارشمیدس دانشمند و مخترع بزرگ یونانی (212-287 ق. م) اولین بار با استفاده از آینه‌های کوچک مربعی شکل با متمرکز کردن نور خورشید بر روی ناوگان رمی ، ناوگان آنها را به آتش کشید. که به همین جهت از ارشمیدس به عنوان بنیانگذار استفاده از تابش خورشید نام می‌برند.

معایب انرژی خورشیدی

خورشید منبع کاملاً متغییری است. یعنی در فصول ، ماهها و ساعات روز و شب متغیر است و چگالی انرژی آن کم است.

محاسنات انرژی خورشیدی

فراوان ـ بی هزینه ـ تقریباً همه جا در دسترس ـ عمر طولانی سیستمهای تبدیلی انرژی خورشیدی نسبتاً ساده است.

ساخت آب گرمکنهای خورشیدی

بعضی از پژوهشگران را عقیده بر این است که باید گرد آورنده‌های خورشیدی برای تهیه آب گرم بهداشتی در دسترس همه مردم قرار گیرد. گرد آورنده دارای یک ورقه به رنگ سیاه کدر ، جهت جذب نور می‌باشد. برای جریان آب نیز روشهای مختلفی ممکن است. آب می‌تواند در لوله‌های فلزی نصب شده روی ورقه سیاه ، یا بین دو ورق مسطح موازی که فاصله کمی از هم دارند، یا روی یک ورقه مسطح یا موج دار ، یا در اجزای رادیاتورهای کم عمق پوشیده از یک یا دو شیشه قرار داده می‌شود.شیشه‌ها به فاصله 2 تا 3 سانتیمتر از هم قرار داده می‌شود. ته و کناره‌های قالب باید از نظر حرارتی عایق بندی شده باشند. توسعه آب گرمکنهای خورشیدی در دنیا ادامه دارد. در ایالات متحده ، انگلستان ، روسیه ، فرانسه ، استرالیا ، ژاپن و در بسیاری از کشورهای دیگر آب گرمکنهای خورشیدی ساخته می‌شود.

ساختار یا ساختمان آبگرمکن خورشیدی

ساده‌ترین آب گرمکن خورشیدی از یک گردآور تخت (کلکتور) و یک مخزن ذخیره آب تشکیل شده است. شرایط لازم نصب این آب گرمکن آن است که قسمت فوقانی گرد آور پایین‌تر از قسمت تحتانی مخزن ذخیره قرار گیرد و حداقل انحراف گرد آور نسبت به سطح افق که برای تحقیقی جریان تومو سیفونی ، در حدود 20 درجه رو به جنوب انتخاب شد.

طرز کار

ابتدا مخزن آب گرم با آب سرد پر می‌شود و آب داخل لوله‌های گردآور ، هنگامی که خورشید روی سطح گرد آور می‌تابد به تدریج گرم شده و به کندی به طرف مخزن از طرف بالا ذخیره می‌شود، آب سرد مخزن نیز از طریق لوله دیگربه طرف قسمت پایین گردآور جریان یافته تا زمانی که تابش خورشیدی برای گرم کردن آب کفایت کند، این عمل ادامه می‌یابد.
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم اسفند 1388ساعت 21:46  توسط مهندس سلیمانی  |